top of page
  • sokwoj1

16 LAT PRACY DLA SPOŁECZNOŚCI! (styczeń-marzec 2016)


Zmiana na stanowisku Przewodniczącego Rady Osiedla Grunwald – Południe.

W dniu 14.01.2016 r. na sesji Rady Osiedla Grunwald – Południe, wieloletni przewodniczący rady, Pan Jerzy Mencel, złożył rezygnację ze stanowiska przewodniczącego oraz członka rady jak również redaktora naczelnego gazetki „Informator Osiedlowy”, wydawanej przez Radę Osiedla. Rezygnacja Pana Jerzego Mencla nastąpiła z dniem 25 stycznia 2016 roku i była dla wielu radnych wielkim zaskoczeniem.

Rada Osiedla Kopernika – Raszyn została wybrana w dniu 18 czerwca 2000 roku. W dniu 14 lipca 2000 roku, na pierwszej sesji rady, jej pierwszym przewodniczącym został współzałożyciel, mgr Jerzy Mencel. Swoją funkcję pełnił do tego roku, będąc wybierany na to stanowisko przez cztery kadencje.

Pan Jerzy to człowiek lubiany oraz szanowany, mający duże doświadczenie w pracy społecznej. W swoje działania na rzecz byłej Rady Osiedla Kopernika – Raszyn i obecnej Rady Grunwald – Południe i jego społeczności wkładał wiele trosk, dbał o dobrą organizację i pracę zespołu. Pod jego przewodnictwem powstały boiska sportowe, raszyński park im. ks. Jasińskiego; zorganizowano wiele imprez sportowych i kulturalnych. Dzięki jego staraniom, już po trzech latach pracy w Radzie Osiedla został wydany w miesiącach czerwiec – sierpień 2003 roku pierwszy numer gazetki osiedlowej. Przez kilka lat „Informator Osiedlowy” był redagowany przez Pana Jerzego.

Za te wszystkie lata pracy społecznej w Radzie Osiedla w imieniu wszystkich członków rady pragnę Panu Jerzemu Menclowi serdecznie podziękować. Wierzę w to, że Pan Jerzy Mencel swoim doświadczeniem i wsparciem będzie nam pomagał w dalszym funkcjonowaniu Rady Osiedla.

Dionizy Aleksander Motyl

członek Zarządu Rady Osiedla

Grunwald Południe


[Informator Osiedlowy nr 75]

Comments


bottom of page