top of page
  • sokwoj1

DLACZEGO RATOWNIK ZAGLĄDA DO LODÓWKI (kwiecień-czerwiec 2016)


Czy po to, aby zobaczyć jak się odżywiasz? Otóż nie, ponieważ w Twojej lodówce jest „Poznańskie Pudełko Życia” – czyli wszelkie informacje dotyczące Twojej osoby. Lodówka jest znakiem umownym, w przypadku nagłej choroby ratownik znajdzie Twoje dane, na co chorujesz, jakie leki przyjmujesz oraz kogo powiadomić o chorobie.

Poznańskie Pudełko Życia ma na celu usprawnienie niesienia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. W pudełku seniorzy i seniorki znajdą dokładną instrukcję (7 kroków niezbędnych do przygotowania „Poznańskiego Pudełka Życia”), która posłuży do jak najodpowiedniejszego przygotowania pudełka, tak by mogło jak najlepiej spełnić swoją funkcję.

W pudełku znajduje się dwustronna karta informacyjna, która jest kluczowa dla sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowej. Dla uwiarygodnienia danych zgromadzonych w medycznej części karty informacyjnej, senior powinien poprosić o jej wypełnienie swojego lekarza rodzinnego, który również powinien złożyć pod wypełnioną częścią medyczną swój podpis.

Poznańskie Pudełko Życia jest bezpłatne.

Otrzymać je można w Centrum Informacji Senioralnej ul. Mickiewicza.


Elżbieta Hasińska

członek Zarządu Rady Osiedla Grunwald Południe


[Informator Osiedlowy nr 76]

Comments


bottom of page