top of page
  • sokwoj1

DOTACJA NA LIKWIDACJĘ AZBESTU. MOŻNA UZYSKAĆ NAWET CAŁKOWITY ZWROT KOSZTÓW.

Zaktualizowano: 19 kwi 2022Rozpoczął się nabór wniosków do miejskiego programu. Dokumenty można składać do 29 kwietnia 2022 r. do Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP przy ul. Gronowej 22a.


W związku z realizacją "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2032" finansowane są: demontaż, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest lub zapakowanie odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomości, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów.


Miasto zleci usunięcie azbestu wykonawcy wybranemu w przetargu i poniesie 100% kosztów wykonania tej usługi. Środki na finansowanie zadania pochodzą z miejskiego budżetu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - informują miejscy urzędnicy.


Wnioski mogą składać osoby fizyczne, w tym członkowie rodzinnych ogrodów działkowych, przedsiębiorcy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.


Nabór do programu trwa do 29 kwietnia 2022 r.


Wnioski wraz z załącznikami można składać pocztą na adres:

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań,

przez ePUAP

lub osobiście w siedzibie wydziału (po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty).

Decyduje kolejność zgłoszeń.


Szczegóły dotyczące programu oraz wzory wniosków, wraz z listą wymaganych dokumentów, można znaleźć na stronie internetowej.

Informacji udzielają również pracownicy Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska

- tel. 61 878 5017 oraz 61 878 4053,

e-mail: azbest@um.poznan.pl - dodają miejscy urzędnicy.


Zeszłoroczna realizacja programu spowodowała usunięcie ponad 323 ton wyrobów zawierających azbest z 272 lokalizacji w Poznaniu.


Autor: j


[ze strony internetowej epoznan]

Comments


bottom of page