top of page
  • sokwoj1

DZIAŁACZE OSIEDLOWI W MIEJSKIEJ RADZIE SENIORÓW (wrzesień-październik 2011)

Uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 25 października 2007 roku powołano Miejską Radę Seniorów, której skład osobowy powołuje się każdorazowo na okres kadencji Rady Miasta.

W dniu 24 maja 2011r. na spotkaniu organizacji pozarządowych, rad osiedli i klubów seniora zostało wybranych 9. przedstawicieli do w/w Rady. Po wskazaniu przez Prezydenta Miasta oraz Przewodniczącego Rady po trzech przedstawicieli, w dniu 30 sierpnia br. powołano skład Miejskiej Rady Seniorów II kadencji liczącej 15 członków.

Głównym celem MRS jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta. Rada w zakresie swych kompetencji ma następujące zadania: współpraca z władzami Miasta w sprawie istotnych oczekiwań i potrzeb ludzi starszych, monitorowanie ich, wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów oraz rozwój form wypoczynku, dostępu do edukacji i kultury. Zadanie te Rada będzie realizowała poprzez ścisłą współpracę z władzami Miasta przy rozstrzyganiu o istotnych potrzebach poznańskich seniorów.

Z terenu osiedla Grunwald-Południe [dawniej Kopernika-Raszyn] do w/w Rady zostały powołane dwie osoby, Są to p. Stanisława Rabikowska oraz p. Henryk Marciniak.

Uważam, ze Rada będzie formułować swe stanowisko uwzględniając dobry wybór sposobu życia osób starszych oraz niezależnego i samodzielnego funkcjonowania seniorów w ich dotychczasowym środowisku społecznym.Henryk Marciniak


Emerytowany nauczyciel, wieloletni działacz społeczny i sportowy. Od 2000 roku przez trzy kadencje członek Rady Osiedla Kopernika - Raszyn a od 2002 r. Przewodniczący Zarządu. W tym czasie organizował wiele imprez dla dzieci, młodzieży oraz osób III wieku. Inicjator i współorganizator budowy 12 boisk ze sztuczną nawierzchnią oraz inicjator i współorganizator budowy Parku im. Księdza Józefa Jasińskiego.

W 2007 roku przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnych CAL i Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego nagrodzony nagrodą im. Heleny Radlińskiej w Warszawie. W roku 2009 Prezydent Miasta Poznania wręczył Mu Nagrodę Wielkiej Pieczęci Miasta Poznania.Stanisława Rabikowska


Emerytowana laborantka Wytwórni Wyrobów Tytoniowych w Poznaniu.

Jako 35 - letnia mieszkanka Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Grunwald" na os. Kopernika przez wiele lat działała w Radzie Osiedla im. Mikołaja Kopernika Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Grunwald".

Od wielu lat zajmuje się osobami starszymi i chorymi, opiekuje się nimi i pomaga im w załatwianiu wielu codziennych spraw.

Obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Koła Seniorów przy Klubie Osiedlowym „Kopernik”, organizując różne zajęcia dla seniorów naszego Koła.


Naszym członkom Miejskiej Rady Seniorów życzymy aktywnego działania na rzecz Miasta i naszego Osiedla.


Przewodniczący Rady Osiedla

Grunwald - Południe

Jerzy Mencel


[Informator Osiedlowy nr 49]

Comments


bottom of page