top of page
  • sokwoj1

FIT PARK KASZTELAN – V.4 (lipiec-wrzesień 2018)


Założeniem tego projektu jest wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu do stworzenia strefy rekreacji dla mieszkańców.

Opis projektu

Lokalizacja Fit Parku Kasztelan to niezagospodarowany teren o powierzchni ok. 1344m² mieszczący się na terenie Szkoły Podstawowej nr 74 w Poznaniu u zbiegu ulic Bułgarskiej i Miecznikowskiej. Przez cały teren inwestycji przebiegać ma tor biegowy, ze startem i metą. Planowana bieżnia o długości 184 m i szerokości 1 m, posiadać ma nawierzchnię syntetyczną o odpowiednim stopniu amortyzacji i twardości umożliwiającej dynamiczne odbicie stopy podczas biegu. Wewnątrz pętli toru biegowego zlokalizowano zestaw specjalistycznych urządzeń stacjonarnych, ułożonych w odpowiedniej kolejności, tak, aby można było z nich korzystać oddzielnie lub w połączeniu z torem biegowym tworzyć różne trasy tzw. ścieżek zdrowia dostosowanych do możliwości danych grup wiekowych. Dodatkowe urozmaicenie toru stanowi naturalny spadek terenu, który można wykorzystać do wspinaczki między barierkami lub po drewnianych schodach, czołgania się pod płotkami i zjazdu tyrolką. Trasę biegu da się podzielić na etapy o różnym stopniu trudności. W zależności od wieku i sprawności fizycznej użytkowników można rozgrywać wyścigi biegowe po całej bieżni lub tylko jej prostych odcinkach, wprowadzić utrudnienia w postaci prowadzenia trasy przez poszczególne przeszkody, z pokonywaniem wysokości lub tylko po płaskim terenie albo zmieniać kierunek biegu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z toru przeszkód, pod urządzeniami o wysokości swobodnego upadku powyżej 60 cm, wyłożona zostanie syntetyczna nawierzchnia bezpieczna. Lokalizacja, miejsce realizacji projektu ulica: Trybunalska 17/25.

Uzasadnienie dla realizacji projektu:

Podstawowym celem Fit Parku Kasztelan jest sport i rekreacja. Tor przeszkód stanowić ma uzupełnienie oferty sportowej najbliższej okolicy i zachęcać do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu poprzez zabawę i zdrową rywalizację. Inwestycja nie ma charakteru komercyjnego.

Założenie ma służyć szeroko rozumianej społeczności do rozwijania zdolności motorycznych i ogólnej kondycji fizycznej, poprzez wspólne uprawianie sportu, organizowanie zawodów, pikników i innych imprez sportowych o charakterze szkolnym i lokalnym.


Jolanta Czereśniowska

dyrektor SP 74


[Informator Osiedlowy nr 85]

Comments


bottom of page