top of page
  • sokwoj1

FYRTEL, SENIORZY NA OSIEDLU (marzec-kwiecień 2013)


Centrum Inicjatyw Senioralnych powstało w maju 2010 roku z inicjatywy Miejskiej Rady Seniorów przy Radzie Miasta Poznania. Na co dzień zajmuje się m.in. docieraniem do seniorów z informacjami dotyczącymi oferty aktywizującej w mieście i promuje ideę aktywnego starzenia się. Realizując szereg działań na rzecz poprawy jakości życia poznańskich seniorów, w roku bieżącym powstała inicjatywa promowania wśród nich aktywności fizycznej. Z tego przekonania zrodził się pomysł[WS1] zainaugurowania kampanii przekonującej seniorów, że warunkiem koniecznym dla zdrowego starzenia się jest regularne podejmowanie aktywności fizycznej. Tak powstał pomysł na kampanię „SeniorWFormie".

Kampania skierowana jest zarówno do samych seniorów, jak i organizatorów zajęć rekreacyjnych, aby zachęcać ich do projektowania oferty z uwzględnieniem możliwości, potrzeb i oczekiwań osób starszych.

O pozytywnym wpływie ruchu na organizm człowieka nikogo nie trzeba chyba przekonywać. Regularna aktywność fizyczna jest jednym z warunków dobrego starzenia się. Ruch zapobiega wielu chorobom, pomaga podnieść i zachować sprawność i niezależność. Założeniem kampanii SeniorWFormie jest promocja aktywności fizycznej wśród seniorów, jako najlepszego leku na wszelkie dolegliwości i sposobu na pozostanie niezależnym, ale też aktywnego wypoczynku, formy spędzania czasu z innymi.

Nie bez przyczyny podkreślamy tutaj walor towarzyski. Mimo że w odniesieniu do ruchu używamy słowa wysiłek, warto pamiętać, że ruch to przede wszystkim aktywny wypoczynek, do którego ludzkie ciało jest przystosowane bardziej niż do bezczynności. Regularne ćwiczenia wpływają też na poprawę nastroju oraz koncentracji pamięci i snu, a stosowane wraz z racjonalną dietą, są najlepszym sposobem na uzyskanie zgrabnej sylwetki.

Na rozpoczęcie aktywności i zmianę trybu życia nigdy nie jest za późno i istnieje wiele rodzajów aktywności, takich jak taniec, joga czy piesza turystyka, które bezpiecznie i z powodzeniem podjąć mogą osoby starsze.

Ważne by senior przed rozpoczęciem tej aktywności miał pełną wiedzę na temat stanu własnego zdrowia. Osobom niewytrenowanym zaleca się poprzedzenie ćwiczeń badaniem lekarskim i próbą wysiłkową oraz we wczesnej fazie ćwiczenie pod okiem specjalistycznej kadry.

Pani Monika Szelągiewicz Dyrektorka Centrum Inicjatyw Senioralnych stwierdziła: ,,To nieprawda, że osoby starsze nie mogą uprawiać sportu, muszą tylko wybrać sobie odpowiadającą ich możliwościom i najbardziej dla nich atrakcyjną aktywność. Chcemy zachęcić seniorów do zapoznania się z różnymi dyscyplinami. Mieszkamy w dużym mieście, które posiada atrakcyjną infrastrukturę sportową, wykwalifikowaną kadrę, co roku w czerwcu POSiR organizuje Spartakiadę Seniorów i warto to wykorzystać."

Kampania „SeniorWFormie” zakłada promowanie przez cały miesiąc jednej konkretnej dyscypliny sportowej, przyjaznej dla seniora. W ramach projektu będziemy opisywać zasady i walory tej dyscypliny oraz promować miejsca, w których pod okiem specjalistów można tej dyscypliny się uczyć, uprawiać ją bezpiecznie. Będziemy równocześnie zachęcać, by w tych miejscach, na ten jeden konkretny miesiąc przygotowano szczególnie atrakcyjną ofertę dla seniorów lub wydarzenia specjalne. Mamy nadzieję, że organizatorzy zajęć zachęceni naszą kampanią, utrzymają ofertę i będą ją rozwijać.

Kampania została objęta patronatem Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, a także medialnym patronatem Głosu Wielkopolskiego, Radia Merkury i TVK Winogrady.

Kampania rozpoczęła się wraz z początkiem marca na stronach CentrumlS oraz partnerów akcji. Pierwszy miesiąc poświęcony był kręglarstwu, w kwietniu zachęcaliśmy seniorów do ćwiczeń w środowisku wodnym. Maj upłynie nam pod znakiem nordic walkingu.

W kolejnych miesiącach kampanii promować będziemy nowe dyscypliny, takie jak tenis ziemny czy stołowy i zachęcać będziemy do uprawiania gimnastyki.

Wszystkie te informację jak i inne działania na rzecz seniorów będziemy podawać w kolejnych numerach „Informatora Osiedlowego".


Magdalena Krysińska-Sowa

Centrum Inicjatyw

Senioralnych[Informator Osiedlowy nr 58]


Comments


bottom of page