top of page
  • sokwoj1

JAK POWINIEN WYGLĄDAĆ ODBIÓR ŚMIECI W POZNANIU? MIASTO CZEKA NA OPINIE (1 LIPCA 2021)


1 lipca ruszają konsultacje społeczne, podczas których każdy może zaproponować własną odpowiedź na to pytanie.


Od stycznia 2022 Poznań wyjdzie ze Związku Międzygminnego GOAP. Decyzją radnych do końca czerwca przyszłego roku opłaty za wywóz odpadów i sposób ich naliczania pozostaną bez zmian. Takie rozwiązanie pozwoli zapewnić ciągłość usługi odbioru odpadów. Co dalej? Nowe rozwiązania, dotyczące zasad odbioru odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości i porządku, które mogłyby zostać wprowadzone na terenie Poznania od drugiej połowy 2022 r., powinny być wypracowane wspólnie z mieszkańcami. W związku z tym od 1 lipca ruszają konsultacje społeczne - bazą do rozmów są uchwały, które dotychczas regulowały te kwestie.

Każdy może przesłać swoje uwagi i w ten sposób przyczynić się do wprowadzania w naszym mieście zmian, które będą odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Przesłane propozycje będą szczegółowo analizowane pod kątem możliwości ich wprowadzenia - z uwzględnieniem aspektów zarówno ekonomiczno-finansowych, jak i formalno-prawnych - informują miejscy urzędnicy.

Bardzo ważne będą zwłaszcza opinie dotyczące: - wymagań dotyczących miejsc gromadzenia odpadów; - utrzymania tych miejsc w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; - udostępnienia pojemników i worków w celu realizacji odbioru odpadów komunalnych; - gromadzenia odpadów wystawkowych w kontenerach (dotyczy właścicieli nieruchomości wielorodzinnych); - funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK); - częstotliwości odbioru odpadów komunalnych; - wymagań dotyczących sposobu prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscach publicznych; - zasad utrzymania czystości w przestrzeni publicznej, - zasad w zakresie utrzymania zwierząt domowych i prowadzenia deratyzacji, - zasad postępowania z nieczystościami ciekłymi.


Konsultacje społeczne potrwają od 1 do 31 lipca 2021 r. Wszystkie szczegóły znaleźć można tutaj.


Autor: j


[ze stronu internetowej epoznan]

Comments


bottom of page