top of page
  • sokwoj1

BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH, CZYLI HISTORIA PEWNEGO SKRZYŻOWANIA (styczeń-czerwiec 2020)


Od samego początku, jako Nasz Grunwald, stawiamy bezpieczeństwo drogowe pieszych jako kluczowe dla lepszego życia na osiedlu.

Bezpieczne główne trasy dojść do szkół, przedszkoli, na przystanki MPK, do sklepów, lekarzy, chodniki pozbawione manewrujących samochodów - to niezależnie od remontów chodników, ważne kwestie w naszych działaniach od wielu lat.

Dopóki mieliśmy tylko kilka głosów w radzie osiedla, udawało nam się jedynie znaleźć środki na progi zwalniające i prawie wszystkie na Grunwaldzie Południe (85%) powstały z naszej inicjatywy.

W tym roku, w pierwszym budżecie powstałym z naszej inicjatywy i przyjętym przez Radę Osiedla, na poprawę bezpieczeństwa przeznaczamy środki na 8 progów zwalniających i 1 azyl na przejściu dla pieszych na Jugosłowiańskiej przy warsztacie samochodowym Feu Vert.

Taki sam azyl dla pieszych powstał w 2019 roku na Promienistej na skrzyżowaniu z Obozową i Orężną wzbudzając lokalnie duże kontrowersje.

Pojawiło się tam przejście dla pieszych, z którego korzystają mieszkańcy okolicy, pracownicy pobliskich zakładów pracy robiący zakupy w sklepie i przede wszystkim liczne dzieci przekraczające teraz w tym miejscu Promienistą idąc do szkoły podstawowej nr 90. Promienista jest niestety ulicą ruchliwą i łatwo na niej spotkać “bohaterów” jadących 70-80 km/h nawet po progach zwalniających, zapewne służbowymi samochodami.

Przejście to pozwala znacznie bezpieczniej pokonać ulicę, szczególnie słabszym z nas, dzieciom, czy niepełnosprawnym.

Jednak było ono kontestowane przez ponad 100 klientów korzystających ze sklepu na Promienistej przy Orężnej. Dlaczego?

Przez lata przyzwyczaili się do nielegalnego parkowania tuż przed sklepem. Jak twierdzili prowadzący “nikomu to nie przeszkadzało”. A teraz już postój samochodem jest tam utrudniony. W tej sytuacji trzeba wyjaśnić - nie jest prawdą, że nikomu nielegalny postój nie przeszkadza.

Przepisy Ruchu Drogowego nie powstały, by nam utrudniać życie, lecz za każdym z nich stoi jakieś przesłanie. Jakie przepisy były naruszane w tym przypadku?

Art 49 stanowi, że “Zabrania się zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od skrzyżowania”.

W jakim celu? Dlatego, że pieszy może pokonywać jezdnię na każdym skrzyżowaniu zwykłych ulic, nawet gdy niedaleko jest przejście dla pieszych.

Nie ma tylko poza przejściami pierwszeństwa. Skrzyżowanie, jako miejsce szczególnej uwagi kierujących pojazdami, jest bezpieczniejsze dla pieszych, niż przekraczanie na odcinku między skrzyżowaniami.

Zasłonięcie go przez parkujący pojazd powoduje poważne zagrożenia w ruchu, a w praktyce utrudnia pieszym poruszanie się, zniechęca do przechodzenia przez jezdnię, do pójścia po zakupy.

Drugim powodem jest zasłanianie widoczności kierującym pojazdami wyjeżdżającym z ulic na skrzyżowaniu. To powoduje ogromne ryzyko kolizji różnych pojazdów.

Zachowanie widoczności dla kierujących pojazdami i pieszych jest kluczowym warunkiem bezpieczeństwa ruchu. Dlatego na skrzyżowaniach po prostu stawać nam nie wolno. Nawet “na chwilkę”.

Nadto postój w tym miejscu wiązał się z codziennym postojem ciężkich pojazdów dostawczych na chodniku. Z jakiegoś powodu ich kierowcy nie stawali na asfalcie, lecz właśnie na chodniku.

Nawet na fotografiach udokumentowane są przypadki zastawiania całego chodnika przez samochody i zostawiania pieszym 50 cm przejścia…

Natomiast wjazd ciężkich samochodów wyżłobił głęboką dziurę w chodniku, w której gromadzi się woda po deszczu. A to przecież chodnik przed kilku laty naszym staraniem dopiero co wyremontowany…!

Poprawa bezpieczeństwa dla pieszych i kierowców na skrzyżowaniu przyniosła nieuchronne utrudnienia klientom docierającym samochodami do sklepu. Żeby zakupy tam ułatwić, docelowo przygotowywana jest zmiana organizacji parkowania na Promienistej.

Za skrzyżowaniem Promienistej z Obozową powstaną 2 miejsca na postój krótki, chcemy, by było to do 5 minut.

Na dłuższy postój dopuszczone zostanie parkowanie wzdłuż Promienistej po stronie parkingu na całej jego długości. Spowoduje to dodatkowe zmniejszenie prędkości przejazdu przez tzw. esowanie toru jazdy, czyli konieczność omijania samochodów stojących raz z prawej, raz z lewej strony.

Takie zabiegi organizacji ruchu często działają jak progi zwalniające.

Niestety przygotowanie tej organizacji ruchu przez Miejskiego Inżyniera Ruchu trwa już prawie rok i wciąż czekamy.

W oczekiwaniu na nową organizację ruchu na wniosek właścicieli sklepu usunięto istniejący na tej części Promienistej zakaz postoju.

Obowiązywał on od czasów funkcjonowania na tej ulicy koszar ZOMO, czyli dawno się zdezaktualizował.

Jednak docelowo postój pojazdów będzie dopuszczony po drugiej stronie ulicy od strony parkingu, a nie pod domami.

Mamy nadzieję, że azyl na Jugosłowiańskiej nie będzie wiązał się już z tak dużymi kontrowersjami.

Włodzimierz Nowak


[Informator Osiedlowy nr 91-92]

Comments


bottom of page