top of page
  • sokwoj1

SKRZYŻOWANIE UL. GRUNWALDZKIEJ Z GROCHOWSKĄ: ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU (19 kwietnia 2021)

Zaktualizowano: 15 cze 2023


W związku wymianą nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Grochowskiej w poniedziałek, 19 kwietnia, po porannym szczycie komunikacyjnym, zmieni się organizacja ruchu w tym rejonie. Wraz z postępem prac będzie ona ulegała modyfikacjom.


Zaplanowane roboty to dokończenie prac przeprowadzonych na ul. Grunwaldzkiej w październiku i listopadzie ubiegłego roku, przerwanych ze względu na zimowe warunki pogodowe. Jesienią nowa nawierzchnia pokryła odcinek od ul. Jugosłowiańskiej do ul. Słonecznej. Coraz cieplejsze noce pozwalają na to, by teraz dokończyć te prace i wymienić nawierzchnię na skrzyżowaniu z Grochowską.


Drogowcy rozpoczną zaplanowane działania od robót rozbiórkowych oraz demontażu istniejących włazów i kratek ściekowych, po czym nastąpi frezowanie nawierzchni na całości skrzyżowania i rozpocznie się układanie nawierzchni bitumicznej na wewnętrznych pasach ul. Grunwaldzkiej. Sygnalizacja na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i Grochowskiej zostanie wyłączona.


W trakcie pierwszego etapu prac kierowcom poruszającym się w obie strony ul. Grunwaldzką na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Ostroroga zostaną udostępnione wyłącznie zewnętrzne pasy ruchu. Z kolei dojeżdżający do skrzyżowania z obu stron ul. Grochowską będą mieli po jednym pasie ruchu, służącym wyłącznie do skrętu w prawo (w ul. Grunwaldzką), bez możliwości jazdy na wprost oraz bez możliwości skrętu w lewo. Aby mogli kontynuować jazdę tą ulicą, wyznaczone zostaną nawroty na ul. Grunwaldzkiej, zlokalizowane na wysokości ul. Promienistej i Marszałkowskiej. Na obszarze objętym zmianami w organizacji ruchu obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h. Na czas robót czasowo zamykane będą naprzemiennie przejścia dla pieszych przez ul. Grunwaldzką po obu stronach skrzyżowania z ul. Grochowską.


Po ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej na wewnętrznych pasach ul. Grunwaldzkiej pokryje ona zewnętrzne pasy jezdni ul. Grunwaldzkiej przylegające do skrzyżowania z ul. Grochowską od strony zachodniej. W tym czasie kierowcy dojeżdżający ul. Grunwaldzką do skrzyżowania od strony stadionu, już od wysokości ul. Cześnikowskiej, do dyspozycji będą mieli wewnętrzny pas ruchu służący do jazdy na wprost i skrętu w prawo. Pojazdom dojeżdżającym do skrzyżowania z przeciwnej strony umożliwiona zostanie jazda na wprost lewym, skrajnym pasem oraz skręt w prawo, w ul. Grochowską, prawym pasem.


W tym etapie ruch ulicą Grochowską od skrzyżowania z ul. Promienistą do ul. Grunwaldzkiej odbywać się będzie w obu kierunkach po jednym pasie jezdni zachodniej ul. Grochowskiej (z wyjątkiem dojazdu do posesji).


W ostatnim etapie nowa nawierzchnia bitumiczna pokryje zewnętrzne pasy jezdni ul. Grunwaldzkiej – od skrzyżowania z ul. Grochowską do okolic skrzyżowania z ul. Włodkowica. Na tym etapie prac uruchomione już zostanie przejście dla pieszych przez ul. Grunwaldzką, po zachodniej stronie skrzyżowania z ul. Grochowską. Kierowcy jadący ul. Grunwaldzką w stronę stadionu będą mieli do dyspozycji wewnętrzny pas ruchu, służący do jazdy na wprost i skrętu w prawo, w ul. Grochowską. Poruszającym się w przeciwnym kierunku, przed skrzyżowaniem pozostawione zostaną dwa skrajne pasy: prawy - do skrętu w ul. Grochowską, lewy – do jazdy na wprost, bez możliwości skrętu w lewo.


W tym etapie ruch ulicą Grochowską od skrzyżowania z ul. Promienistą do ul. Grunwaldzkiej odbywać się będzie w obu kierunkach po jednym pasie jezdni wschodniej ul. Grochowskiej (z wyjątkiem dojazdu do posesji).


Jeżeli warunki pogodowe pozwolą, wszystkie prace związane z układaniem nowej nawierzchni w rejonie skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Grochowską zakończą się w przyszłym tygodniu, a na kolejne dni zaplanowano wykonywanie pętli indukcyjnych, regulację kratek ściekowych, montaż zestawów naprawczych na włazach oraz wprowadzenie oznakowania poziomego.


Szczegóły organizacji ruchu w kolejnych etapach zostaną doprecyzowane w najbliższym czasie.


Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie robót i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.


[wg portalu Zarządu Dróg Miejskich Poznań]

Comments


bottom of page