top of page
  • sokwoj1

KRYTERIA WYBORU KOLEJNOŚCI REMONTÓW CHODNIKÓW1. Stan nawierzchni chodnika.

2. Kwalifikacja i generalnie szansa na przekształcenie ulic planowanych jako "strefy zamieszkania" - kryterium odrzucające remont bieżący.

3. Obciążenie ruchem pieszych.

4. Możliwość remontu bez zakwalifikowania jako inwestycji. Oznacza to, że ZDM nie chce remontować chodników substandardowych w stosunku do aktualnych wytycznych projektowych (ze względu np. na zbyt małą szerokość).

5. Brak alternatywy dla pieszych - np. brak chodnika w dobrym stanie po drugiej stronie jezdni, albo jest, ale zbyt wąski, lub zbyt duża szerokość jezdni, aby z niego korzystać, np. Rycerska, Grochowska, Grunwaldzka.

6. Możliwość likwidacji przyczyn zniszczenie chodnika, czyli np. nieprawidłowego parkowania, częstych przejazdów, nielegalnych wjazdów na posesje itp. jako warunku wstępnego wykonania remontu.

7. Długość planowanego do remontu odcinka chodnika - limitowana wielkością dostępnych środków.


Jerzy Wróblewski

Comments


bottom of page