top of page
  • sokwoj1

MÓJ FYRTEL – ZACHĘCAMY DO AKTYWNEGO DZIAŁANIA NA RZECZ SWOJEGO ŚRODOWISKA (maj-czerwiec 2011)

Zaktualizowano: 11 maj 2021

Mijają 3 miesiące od marcowych wyborów do Rad Osiedlowych. Samorząd pomocniczy Osiedle Grunwald-Południe ukonstytuował się i liczy 21radnych osiedlowych.

Działamy w następujących komisjach:

1. Infrastruktury - przew. Roman Ratajczak

2. Porządku i bezpieczeństwa - przew. Ewa Antkowiak

3. Oświaty, Kultury i Sportu - przew. Maciej Barełkowski

4. Rodziny, Spraw Społecznych i Zdrowia - przew. Elżbieta Hasińska

5. Budżetu - przew. Mariusz Polarczyk

6. "Zielony Poznań" - przew. Maciej Barełkowski

7. Kolegium Redakcyjne - red. nacz. Tomasz Wudarski

tel. 791-702-764 e-mail

Czeka nas wiele pracy i zadań do wykonania. Chcemy dobrze służyć naszej małej ojczyźnie. Wiemy, że nasza efektywność będzie w dużej mierze zależna od aktywności wszystkich mieszkańców, dlatego zachęcamy do współpracy i bardzo na nią liczymy. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy wiedzą i nie wszyscy ufają, iż mamy znaczący wpływ na stan naszej najbliższej okolicy. Będziemy się starali zmienić ten pogląd. Realizowane pierwsze zadania, jak naprawa dróg, ustawienie spowalniaczy, zadbanie o zieleń itp. będą świadczyć o naszej skuteczności.

Zamiast narzekać i krytykować wszystko wokół - włączmy się do wspólnych działań na rzecz osiedla, wspólnie spróbujmy eliminować niekorzystne zjawiska mające miejsce na naszym terenie.

Kontaktujcie się z nami, aby współdecydować o wizerunku naszego, wspólnego miejsca zamieszkania. Przedstawiajcie potrzeby mieszkańców, wskazujcie miejsca, gdzie potrzebna jest interwencja.

Zmobilizujmy nasze siły, zachęcajmy sąsiadów i znajomych, aby włączali się w aktywne życie osiedla.

Szukamy również twórców, którzy komponują, piszą, rzeźbią, rysują itp. podkreślając w swych pracach walory naszego osiedla.

Będziemy dumni mogąc drukować wasze prace na łamach naszego informatora.


Danuta Chmal


[Informator Osiedlowy nr 47]

Commenti


bottom of page