top of page
  • sokwoj1

MIASTO WYCHODZI Z GOAP: TRZEBA ZŁOŻYĆ PONOWNIE 'DEKLARACJE ŚMIECIOWE' (1 PAŹDZIERNIKA 2021)Od stycznia Poznań przestanie być członkiem Związku Międzygminnego GOAP.


To właśnie od 1 stycznia 2022 roku miasto będzie nadzorować odbiór odpadów od mieszkańców.


- Jednym z pierwszych i ważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi Miasto, jest przyjęcie od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wyjaśniają urzędnicy.


Od piątku, 1 października, mieszkańcy mogą składać deklarację online przez portal Przyjazne Deklaracje, przez platformę ePUAP2, tradycyjną pocztą na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań, a także osobiście w Punktach Obsługi Klienta (trzeba się wcześniej umówić na wizytę).


Kto musi złożyć deklarację? Oto lista:


- właściciele nieruchomości zamieszkanych (w tym współwłaściciele, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, osoby faktycznie władające nieruchomością oraz najemcy lub dzierżawcy lokali, jeżeli taki obowiązek wskaże im w umowie właściciel nieruchomości),


- właściciele nieruchomości mieszanych (czyli takich, które w części stanowią nieruchomość zamieszkaną, a w części nieruchomość niezamieszkaną),


- właściciele nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych/ domków letniskowych,


- właściciele nieruchomości niezamieszkanych (biur, szkół, sklepów, punktów usługowych, restauracji, szpitali itp.), którzy dotychczas objęci byli systemem odbioru odpadów przez ZM GOAP (mieli złożone do ZM GOAP deklaracje).


- Obowiązkiem tym są objęci przede wszystkim właściciele domów jednorodzinnych, działek i domków wypoczynkowych, a także obiektów, które nie są na stałe zamieszkałe - np. biur czy restauracji. W przypadku osób mieszkających w blokach czy kamienicach, zadanie to spoczywa na spółdzielniach lub wspólnotach mieszkaniowych - podkreślają urzędnicy i już teraz apelują do mieszkańców, by składali deklaracje. - Pozwoli to uniknąć ewentualnych problemów z odbiorem odpadów w nowym roku - zaznaczają.


Choć miasto opuści GOAP od 1 stycznia, do końca czerwca przyszłego roku w odbiorze odpadów nic się nie zmieni. Łącznie z opłatami.


Autor: KaT


[ze strony internetowej epoznan]

Comments


bottom of page