top of page
  • sokwoj1

MIEJSCA POSTOJOWE PRZED PAWILONAMI PRZY ULICY PALACZA (kwiecień-czerwiec 2016)

Mieszkańcy ulicy Palacza narzekają na utrudniony dojazd klientów do sklepów (zatoka przed pawilonami handlowymi – Palacza 141/143). Powodem jest parkowanie w tym miejscu pojazdów, niejednokrotnie nawet przez 24 godziny. Spółdzielnia Mieszkaniowa Grunwald Osiedla Raszyn wspólnie z Zarządem Rady Osiedla Grunwald Południe ponowiła prośbę do ZDM i WWJP Miasta Poznania w sprawie wystosowania wniosku do Miejskiego Inżyniera Ruchu w celu rozwiązania tego problemu. Po przeprowadzonych rozmowach z kierownictwem Osiedla Raszyn oraz handlowcami z pawilonów zaproponowano ustawienie po obydwóch stronach spornej zatoczki znaków zakazu postoju powyżej pół godziny lub jednej godziny w godzinach handlowania.

W tej sprawie otrzymaliśmy odpowiedź, że nie jest możliwe ograniczenie parkowania w tym miejscu, ponieważ szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego nie przewidują takich rozwiązań. Oznakowanie „Parking do 30 min lub 1 h” byłoby niemożliwe do wyegzekwowania przez Policję lub Straż Miejską. Miejsca do parkowania wyznaczane w pasie drogowym są ogólnodostępne. Istnieje możliwość wyznaczenia miejsc postojowych zastrzeżonych dla klientów sklepu, ale takie miejsca podlegają opłacie w wysokości 200 zł miesięcznie za jedno miejsce postojowe.


Dionizy Motyl

członek Zarządu Rady Osiedla Grunwald Południe


[Informator Osiedlowy nr 76]

Comments


bottom of page