top of page
  • sokwoj1

"MIESZKANIE DLA SENIORA" CIESZY SIĘ SPORYM ZAINTERESOWANIEM. RUSZA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY (2022-04-20)


Poznanianki i poznaniacy, którzy ukończyli 60 lat, mogą składać wnioski w Biurze Spraw Lokalowych od 20 kwietnia do 20 maja.


Na podstawie umów z Poznańskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Miasto zyskało 200 lokali, które zostały dostosowane do potrzeb starszych osób. W większości mieszkań wyeliminowano progi i różnice poziomów podłogi, a dla wygody lokatorów w części łazienek zamontowane są też specjalne uchwyty i brodziki posadzkowe. Zainteresowanie lokalami wciąż jest tak samo duże.


Przeważająca część z tak przystosowanych lokali mieści się w 4 budynkach na terenie Poznania: przy ul. Drewlańskiej 10 (62 mieszkania), ul. Grabowej 22B i 22C (79 mieszkań) oraz ul. Moniki Cegłowskiej 10-22 (35 mieszkań). 24 nieruchomości znajdują się w innych lokalizacjach - informują miejscy urzędnicy.


20 kwietnia rozpoczyna uzupełniający nabór wniosków, który potrwa do 20 maja.

O zawarcie umowy najmu mogą się ubiegać osoby, które mieszkają w Poznaniu, skończyły 60 lat i mają ustalone prawo do emerytury (także częściowej) lub renty oraz spełniają kryterium dochodowe.

W gospodarstwach jednoosobowych średni miesięczny dochód musi mieścić się pomiędzy 2814,48 zł a 5003,52 zł. W gospodarstwach wieloosobowych - między 2189,04 zł a 3752,64 zł na osobę - dodają urzędnicy.


W pierwszej kolejności prawo najmu będą mieli poznaniacy, którzy mieszkają w mieszkaniu komunalnym i zgodzą się na przekazanie go Miastu. Większe szanse będą też mieli m.in. seniorzy, którzy ze względu na osiągane dochody nie kwalifikują się do przedłużenia umowy najmu lokalu komunalnego lub mają uprawnienie do mieszkania zamiennego - przekazują .


Miesięczny koszt utrzymania lokalu w zasobie PTBS składa się z czynszu (aktualnie od 10,35 zł/m2 do 16,00 zł/m2) oraz opłat eksploatacyjnych. Aby zawrzeć umowę najmu, trzeba wpłacić kaucję w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu.


Wnioski będzie można składać w siedzibie Biura Spraw Lokalowych (czynne w poniedziałki w godz. 7:30-17:00, a od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30)

lub pocztą na adres: Biuro Spraw Lokalowych, ul. Matejki 50, 60-770 Poznań.

Tam też od 19 kwietnia udostępnione zostaną formularze.


Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów udziału w programie można znaleźć na stronie programu oraz pod numerem tel. 61 646 33 44 (Biuro Poznań Kontakt).


Autor: j

[ze strony internetowej epoznan]

Comments


bottom of page