top of page
  • sokwoj1

OD LIPCA ZMIANY W OPŁATACH ZA ODPADY W POZNANIU. KTO ZAPŁACI WIĘCEJ? (17 MAJA 2022)


Decyzję podjęli poznańscy radni podczas wtorkowej sesji.


Miasto Poznań musi dostosować się do zmienionych przez rząd przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przyjąć nowe stawki opłat za odpady dla nieruchomości niezamieszkałych. Czas na to jest do 30 czerwca 2022 r. (termin zmian został więc maksymalnie odroczony) - informują miejscy urzędnicy.


Dla mieszkańców nic się nie zmienia. Będą ich obejmować dotychczasowe stawki 25 i 28 zł za osobę, utrzymane zostaną także ulgi: dla rodzin wielodzietnych i z tytułu kompostowania bioodpadów.


Zmiany opłat będą dotyczyły tylko nieruchomości, na których nikt nie mieszka, a gdzie powstają odpady komunalne (biura, sklepy, firmy usługowe, instytucje, rodzinne ogrody działkowe itp.). Będą one zależne od wielkości pojemnika czy worka.


W nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieniono sposób przeliczenia opłaty za pojemniki/worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, powstałych na nieruchomościach niezamieszkanych. Na wniosek samorządów zwiększono maksymalną stawkę, jaką gmina może uchwalić dla pojemnika 120 l (z 6,69 zł na 26,80 zł) - tłumaczą urzędnicy.


Rosnąca inflacja, drożejąca energia i coraz większe koszty pracy sprawiają, że zwiększają się wydatki na zagospodarowanie odpadów. Urealnienie stawki za odbiór jednego pojemnika wynika z konieczności pokrycia rzeczywistych kosztów, co dotychczas uniemożliwiały zaniżone, maksymalne kwoty wskazane w ustawie - dodają.


Obowiązujące i proponowane stawki oraz porównanie ich z innymi gminami i miastami znajdziemy w galerii poniżej.


Autor: j


[ze strony internetowej epoznan]
Comments


bottom of page