top of page
  • sokwoj1

OGROMNE ZAINTERESOWANIE DOTACJĄ ZA GROMADZENIE DESZCZÓWKI. W TYM ROKU POZNAŃ PRZEZNACZY MILION ZŁ.


O tym, że program dotacyjny będzie kontynuowany we wtorek, jednogłośnie zdecydowali na sesji miejscy radni. Nabór wniosków ruszy 16 maja.


Pilotażowa edycja programu odbyła się wiosną ubiegłego roku. O wsparcie mogli starać się mieszkańcy, chcący ponownie wykorzystywać deszczówkę. Zgodnie z założeniem programu chodzi o to, by woda "nie uciekała", czyli by nie spływała do kanalizacji deszczowej i rzeki Warty, tylko była na powrót wykorzystana, np. do podlewania przydomowych ogródków. Tak jak w roku ubiegłym, wspieramy mieszkańców, którzy chcą dbać o środowisko. Zwiększenie naturalnej retencji wpłynie m.in. na poprawę lokalnego mikroklimatu oraz pozwoli odciążyć sieć wodociągową. Jest to działanie niezbędne w obliczu pogłębiających się zmian klimatycznych. Cieszę się, że miejscy radni przyjęli projekt jednogłośnie. Liczę na równie zgodne poparcie poznaniaków i poznanianek - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.


Z dofinansowania budowy nowych lub modernizacji istniejących systemów retencyjnych może skorzystać szerokie grono wnioskodawców. Ważnym wymiarem uchwały jest też promowanie postaw ekologicznych. O tym, jak takie działania są potrzebne, świadczy zainteresowanie projektem w ubiegłym roku - tłumaczy Agnieszka Górczewska, zastępczyni dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP, która referowała projekt podczas sesji rady miasta. O dofinansowanie mogą starać się mieszkańcy Poznania. Wśród nich są zarówno osoby prywatne, jak i wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, instytucje czy przedsiębiorcy.

Dotacja może pokryć do 80 proc. kosztów.

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz społeczne inicjatywy mieszkaniowe mogą liczyć na pomoc w wysokości do 50 tys. zł,

pozostali - do 6 tys. zł (o tysiąc złotych więcej niż rok temu) - informują miejscy urzędnicy.


Co ważne nieruchomość, na jaką przysługuje dofinansowanie, musi znajdować się na terenie Poznania a wnioskodawca musi być jej właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadać inny tytuł prawny pozwalający na dysponowanie nieruchomością.


Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup materiałów, montaż oraz budowę systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania - naziemnego lub podziemnego zbiornika na wodę opadową, ogrodu deszczowego w gruncie, a także pojemnika, studni lub muldy chłonnej. Dotację można otrzymać także na zakup materiałów i prace służące modernizacji i usprawnieniu istniejącego systemu deszczowego - dodają urzędnicy.


W tym roku na małą retencję Miasto Poznań przeznaczy aż milion złotych. Nabór wniosków rozpocznie się 16 maja i potrwa do 6 czerwca. Dotacje będą przyznawane według kolejności zgłoszeń wniosków aż do wyczerpania środków. Szczegóły będą znane nieco później.


Autor: j

[ze strony internetowej epoznan]

Comments


bottom of page