top of page
  • sokwoj1

OTWARCIE NAJNOWOCZEŚNIEJSZEGO W POLSCE I EUROPIE LABORATORIUM OBRABIAREK CNC (marzec-kwiecień 2011)

Zaktualizowano: 12 maj 2021

Poznańskie Centrum od trzech blisko lat realizuje różne projekty pozyskując środki z Unii Europejskiej zarówno na rozwój infrastruktury jak i na realizację nowych programów, specjalizacji czy też innowacyjnych działań w obszarze kształcenia. W ten sposób PCEUiP przy wsparciu finansowym Miasta Poznania realizuje projekty na blisko 8 milionów złotych. Daje to bardzo wymierne korzyści w postaci nowoczesnych pracowni, laboratoriów oraz programów uzupełniania kwalifikacji przez osoby dorosłe zarówno w postaci kwalifikacji cząstkowych w obszarze zawodu jak i poprzez potwierdzanie kwalifikacji dla całych zawodów na poziomie czeladnika i mistrza. Ponadto tworzymy nowe specjalizacje dla uczniów naszego Technikum Elektroniczno-Mechanicznego w zawodzie Technik-Mechatronik związane z odnawialnymi źródłami energii oraz w zakresie automatyki.

Bezsprzecznie dzięki tym działaniom dysponujemy najnowocześniejszą w regionie spawalnią (20 stanowisk spawalniczych) oraz najnowocześniejszym w Polsce i Europie Laboratorium Obrabiarek CNC, którego uroczystego otwarcia dokonaliśmy w ubiegły piątek tj. 9 kwietnia o godz. 11.00. Laboratorium jest naszą chlubą z wielu powodów, ale najważniejszym z nich jest to, że będziemy mogli w nim kształcić według najwyższych standardów, zgodnie z potrzebami rynku pracy, potrzebami czołowych zakładów Wielkopolski, które posiadają najbardziej zaawansowane technologie, dając kompetencje najbardziej poszukiwane na rynku pracy, a zatem kształcąc dla przyszłości. Już dziś spodziewamy się wizyt studyjnych przedstawicieli z Niemiec, Stanów Zjednoczonych, wyższych uczelni, którzy są zainteresowani tym nowatorskim rozwiązaniem w zakresie kształcenia i rozważają jego wdrożenie u siebie. Nowatorstwo rozwiązań zastosowanych w Laboratorium Obrabiarek CNC jest dziełem polskiego inżyniera pana Krzysztofa Toczydłowskiego we współpracy z firmą Siemens oraz amerykańską firmą INTELITEC. System zastosowany w laboratorium szkoleniowym odtwarza system automatyki przedsiębiorstwa, jest dostosowany do jego potrzeb, nie stanowi symulacji produkcji ale ją odtwarza w praktyce.

Uczniowie, słuchacze, pracownicy uzyskują wiedzę praktyczną na urządzeniach dostosowanych do szkoleń praktycznych ( frezarki. tokarki CNC robot itp.). W laboratorium może kształcić się praktycznie równolegle 12 osób.

Dobrodziejstwem laboratorium jest również to, że urządzenia w nim zastosowane nie wymagają szczególnych warunków co do pomieszczeń, ich zasilanie jest typowe (220V), są mobilne, a zatem można kształcić uczniów słuchaczy w różnych miejscach w zależności od potrzeb. Wreszcie mogą służyć popularyzacji wiedzy technicznej i doradztwu zawodowemu na poziomie gimnazjum. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych techniką do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej – na urządzeniach spełniających najwyższe standardy XXI wieku. Jednocześnie pragniemy zapowiedzieć, że w roku szkolnym 2011/2012 otwarte zostaną dwie kolejne pracownie-laboratoria spełniające najwyższe wymagania jakościowe, a będą to pracownia mechatroniczna (mechanika, hydraulika, elektryka, elektronika) i pracownia odnawialnych źródeł energii ( elektrownia słoneczna, elektrownia wiatrowa, pompy ciepła, solary). Proponujemy również, jako jedyna szkoła w Poznaniu, kształcenie od 1 września br. w nowym zawodzie, zawodzie przyszłości „ technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”.

Uroczystości otwarcia Laboratorium Obrabiarek CNC zaszczyci zacni goście: Pan Poseł RP Stanisław Kalemba, Pani Blanka Blayer-Kujawa Urząd Marszałkowski, Pani Barbara Sajnaj Skarbnik Miasta Poznania, Pan Tomasz Łubiński, Pan Przemysław Aleksandrowicz, Pan Wojciech Wośkowiak, Pan Bartosz Józef Zawieja radni Rady Miastą Poznania, Pani Grażyna Lisiecka, Pani Wanda Musioł, Pan Piotr Mróz zastępcy dyrektora Wydziału Oświaty, rektorzy i przedstawiciele wyższych uczelni, dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy, Pan Antoni Odzimek wiceprezes Izby Rzemieślniczej, Pan Zbigniew Ciupiński prezes WKTiR, prezesi i dyrektorzy personalni czołowych firm Wielkopolski takich jak: Famot Pleszew, Volkswagen Poznań, Solaris, Polychem System, Jarocińska Fabryka Obrabiarek, dyrektorzy szkół zawodowych Miasta Poznania i powiatów ościennych.


Lucyna Białk-Cieślak

Dyrektor PCEUiP


[Informator Osiedlowy nr 46]

Comments


bottom of page