top of page
  • sokwoj1

PARK IM. KSIĘDZA JÓZEFA JASIŃSKIEGO (listopad-grudzień 2008 r.)

Zaktualizowano: 12 maj 2021


W roku 2003 Rada Osiedla Kopernika – Raszyn I kadencji postanowiła podjąć rewitalizację Parku zwanego Raszyńskim, otaczającego Fort VIIIA na Osiedlu Kopernika.

W dniu 8 marca roku 2005 została wydana dla ZZM decyzja prezydenta Miasta Poznania, Pana Ryszarda Grobelnego Nr 409/2005 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.

Rozpoczęła się przebudowa i remont Parku. Prace przewidywano na lata 2005 do 2010. W międzyczasie, kiedy okazało się, że w Poznaniu odbędzie się w roku 2008 w grudniu światowa Konferencja Klimatyczna Pan Prezydent Ryszard Grobelny podjął decyzję o przyspieszeniu prac i zakończeniu budowy do końca 2008 roku.

O planach i postępach prac pisaliśmy w naszych „Informatorach Osiedlowych”. Po artykule wspominkowym o znanym na terenie osiedla, wieloletnim proboszczu Parafii Św. Krzyża księdzu Kanoniku Józefie Jasińskim, do Rady Osiedla zaczęły napływać od mieszkańców propozycje, aby przebudowywanemu Parkowi nadać imię Księdza Józefa Jasińskiego.

Podjęliśmy starania o realizację tej propozycji i uzyskaliśmy poparcie Księży Proboszczów okolicznych Parafii, a także Kurii Metropolitalnej. Po przeprowadzeniu wymaganych procedur, Rada Miasta Poznania podjęła w dniu 16 września stosowną uchwałę.

Uroczystość odbyła się w dniu 4 października 2008r. Przewodniczący Rady Osiedla Kopernika – Raszyn powitał Dostojnych Gości oraz mieszkańców zgromadzonych w pobliskim Kościele Św. Rodziny. Rozpoczęła się koncelebrowana Msza Św., w której udział wzięli wszyscy Proboszczowie Parafii z terenu Osiedla oraz ks. Dyrektor Katolickiego Gimnazjum, działającego na naszym osiedlu. Przewodniczył Liturgii, reprezentujący JE Ks. Arcybiskupa Metropolitę poznańskiego Stanisława Gądeckiego, dziekan naszego dekanatu Ks. Prałat Eugeniusz Antkowiak. W swej homilii zwrócił uwagę na zbieżność terminu uroczystości z uroczystością Św. Franciszka, którego Papież Jan Paweł II ogłosił w listopadzie 1979 r. patronem ekologów. Wspomniał też postać Księdza Kanonika, znanego przecież wielu mieszkańcom osiedla osobiście.

We Mszy Św. udział wziął też przedstawiciel Prezydenta Miasta Poznania, Pan Marek Kalemba, Dyrektor Gabinetu Prezydenta. Uroczystość zaszczyciła również jedna z żyjących jeszcze sióstr Patrona Parku, Pani Zofia Michalska. Mimo podeszłego wieku przyjechała, wraz z rodziną z dalekiej Brodnicy. Udział wzięły także poczty sztandarowe ze Szkół z terenu Osiedla.

Po uroczystej Mszy Św. uczestnicy przeszli na skraj Parku, do tablicy przedstawiającej patrona Parku.

Po powitaniu przez Przewodniczącego Rady Osiedl Kopernika - Raszyn zebranych Gości i krótkim przedstawieniu inicjatywy nadania imienia, głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta Poznania, Pan Grzegorz Ganowicz. Odczytał On Uchwałę Rady Miasta z dnia 16 września 2008, nadającą Parkowi imię Księdza Józefa Jasińskiego.

O odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej Patrona Parku, Przewodniczący Rady Osiedla poprosił Księdza Prałata Eugeniusza Antkowiaka oraz Ks. Kanonika Czesława Liczbańskiego, który reprezentował Proboszcza Parafii Św. Rodziny Ks. Kanonika Czesława Ksonia.

Po odsłonięciu oraz poświęceniu tablicy i Parku, Zastępca Prezydenta Poznania, Pan Mirosław Kruszyński i Przewodniczący Rady Miasta oraz delegacje szkół i Rady Osiedla złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą. Panowie Kruszyński i Ganowicz dokonali przekazania Parku Mieszkańcom, dokonując symbolicznego przecięcia wstęgi.

Z kolei zabrała głos Pani Zofia Michalska, siostra Patrona Parku. Z wielkim wzruszeniem dziękowała za zaproszenie i inicjatywę Rady Osiedla. Wspominała swego brata.

Wielu mieszkańców, zwłaszcza starszych, którzy znali osobiście Księdza Kanonika, ukradkiem ocierało łzy. Była to wielce wzruszająca dla wszystkich chwila.

Park został oficjalnie otwarty. Zebrani przeszli do amfiteatru, gdzie odbywały się kolejne etapy uroczystości.

Najpierw Jerzy Mencel, Przewodniczący Rady Osiedla Kopernika – Raszyn, powitał obecnych w amfiteatrze przedstawicieli władz Miasta i instytucji bezpośrednio współpracujących z Radą Osiedla w realizacji zadania oraz mieszkańców przybyłych na tę uroczystość.

Wystąpił także Pan Przewodniczący Grzegorz Ganowicz i następnie Zastępca Prezydenta Mirosław Kruszyński. Obydwaj Panowie w ciepłych słowach podkreślali zaangażowanie Rady Osiedla, a zwłaszcza Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Zarządu Osiedla w osobach p. Jerzego Mencla i p. Henryka Marciniaka.

Ponownie głos zabrał Przewodniczący Rady Osiedla, dziękując przedstawicielom Urzędu i Rady Miasta za pozytywne działania na rzecz naszego projektu. Podkreślił też, że Park Księdza Józefa Jasińskiego mógł powstać dzięki uporowi działaczy samorządowych, ale przede wszystkim dzięki zaangażowaniu Dyrekcji i pracowników dwóch instytucji – Zarządu Zieleni Miejskiej, który niósł cały ciężar pozyskiwania środków i wykonywania budowy Parku oraz Zarządu Dróg Miejskich, który wykonał uporządkowania dróg wokół Parku. Podziękował także przedstawicielom Policji i Straży Miejskiej za „opiekę” nad budowanym Parkiem.

Specjalne podziękowania Przewodniczący Rady Osiedla złożył swoim bezpośrednim przełożonym z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, Panu Dyrektorowi Leszkowi Klarzyńskiemu i Pani Kierownik Elżbiecie Pilarczyk-Motak za to, że z jednej strony wspierali Radę w jej działaniach, a z drugiej podtrzymywali nas w chwilach zwątpienia.

Jerzy Mencel jeszcze raz podziękował Pani Zofii Michalskiej za przybycie z dalekiej Brodnicy i udział w uroczystości.

Na koniec podziękowania otrzymali sami Mieszkańcy. Towarzyszyli oni żywo przy realizacji budowy. Najczęściej słyszeliśmy z ich ust słowa poparcia, czasem słowa krytyki czy sugestii. Wszystko to świadczyło o zainteresowaniu problemem budowy. Sądzimy, że mieszkańcy będą nadal dbali o Park, gdyż to dla Nich jest on zbudowany.

Po tym, ostatnim już wystąpieniu, rozpoczęła się część artystyczna. Pogoda dopisała, więc i widzów nie brakowało.

Jako pierwszy wystąpił zespół „Amadeusz” ze Szkoły Podstawowej nr 90. W wykonaniu zespołu usłyszeliśmy kilka piosenek z ich bogatego repertuaru. Zespół ten jest laureatem I nagrody Wojewódzkiego Konkursu im. Krzysztofa Klenczona. Zakwalifikował się do finału ogólnopolskiego i w Szczytnie na Warmii, również zdobył nagrodę Rodziny Klenczonów. Dlatego piosenki Krzysztofa Klenczona zaprezentowali widzom.

Kolejnym zespołem był dziecięcy Zespół „Stokrotki”. Działa on przy Osiedlowym Domu Kultury „Stokrotki” (stąd nazwa) na Osiedlu Kwiatowym. Występują tam dzieci i młodzież w wieku 7 do 16 lat. Kieruje zespołem pani Beata Adamska. Zespół wykonywał piosenki i tańce współczesne.

Po tym występie odbył się konkurs gwary poznańskiej, w którym brali udział widzowie. Można było zdobyć praktyczne nagrody. Konkurs polegał na tłumaczeniu gwarowych wyrażeń z „naszego” na język polski. Było wiele śmiechu.

Po konkursie zabrzmiała muzyka ludowa. Rozpoczęła swój koncert kapela „Po zagonach”, kierowana przez pana Waldemara Łyczykowskiego. Wykonawcy zespołu mają wykształcenie muzyczne i występują także za granicą. Wszyscy mogli zapoznać się z pięknie wykonaną muzyką ludową i przyśpiewkami oraz piosenkami, wielu praktycznie nieznanymi, a przecież wyrosły z polskiego folkloru. Wielu, zwłaszcza starszych widzów, przypomniało sobie swą młodość, kiedy ta muzyka była popularna w radiu i na koncertach.

Z kolei wystąpił zespół z Nowego Tomyśla. Był to kabaret „Sznaps” z bogatym repertuarem piosenek biesiadnych. Artyści – muzycy wywodzą się z różnych formacji. W ich wykonaniu mogliśmy posłuchać piosenek wykonywanych w stylu ludowym z Bawarii i Tyrolu. Było to ciekawe zestawienie dwóch różnych folklorów.

Spotkanie zakończył występ kabaretu „A 3” w składzie Beata i Adam Adamscy oraz Ryszard Adam. Artyści występują na estradach już 10 lat. Mogliśmy usłyszeć w ich wykonaniu wiele autorskich skeczy i monologów.

Z żalem żegnaliśmy artystów po ich występie.


Rada Osiedla Kopernika - Raszyn

[Informator Osiedlowy nr 32]

Comments


bottom of page