top of page
  • sokwoj1

POŻEGNANIE DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 (lipiec-sierpień 2008r.)

Zaktualizowano: 11 maj 2021

Jadwiga Piaskowska odeszła od nas nagle 24 lipca 2008r.

Obowiązki dyrektora objęła zaledwie rok temu, a mimo to piastowała je z wielką odpowiedzialnością i zapałem. Cały czas zależało jej na podniesieniu prestiżu i dobrego imienia szkoły. Starała się umocnić społeczność szkolną przez wzajemny szacunek i jak najlepsze warunki pracy i nauki. Z ogromnym zaangażowaniem inicjowała szkolne imprezy, skutecznie włączając w nie zarówno uczniów, jak i rodziców. Ujmowała wszystkich swoją życzliwością, chęcią niesienia pomocy i pogodą ducha. Zawsze znajdowała czas dla uczniów i to właśnie oni byli na pierwszym miejscu, otaczani największą opieką, troską i ogromną życzliwością…

My, przyjaciele i współpracownicy będziemy przede wszystkim wspominać Panią Dyrektor jako wspaniałego, pełnego pomysłów człowieka, z którym spędziliśmy wiele cudownych chwil – zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej. Wspominamy niezliczone sytuacje, kiedy służyła nam szczerą i życzliwą pomocą, zrozumieniem i profesjonalną radą w rozmaitych sytuacjach.

Zawsze pozostanie w pamięci jako uśmiechnięta, sympatyczna i uczynna koleżanka, pełna zapału nauczycielka, przyjaciel dzieci i wspaniały dyrektor.

Pamięć o Pani Jadwidze Piaskowskiej nigdy nie zostanie zatarta i będzie żyła w nas na zawsze.

Zaszczytem było przy Niej i z Nią pracować.

Społeczność Szkolna Szkoły Podstawowej nr 80

Rada Osiedla Kopernika - Raszyn


[Informator Osiedlowy nr 30]

留言


bottom of page