top of page
  • sokwoj1

PO RAZ PIERWSZY W TYM ROKU NA POZNAŃSKIE ULICE WYJEDZIE GRATOWÓZ (28 STYCZNIA 2022)Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) w sobotę będzie można spotkać na Grunwaldzie.

Gratowóz przystosowany do selektywnego zbierania określonych rodzajów odpadów komunalnych. Po Poznaniu będzie kursować według ustalonego harmonogramu w wybrane soboty, w godzinach od 8:00 do 16:00. Minimalny czas postoju w jednym miejscu to 20 minut.


Odbiór odpadów prowadzony przez MPSZOK odbywa się średnio raz na kwartał. Zgodnie z umową Gratowóz przyjmuje odpady bezpłatnie, bezpośrednio od mieszkańców, natomiast nie odbiera tych pozostawionych przed ich nieruchomościami - informują miejscy urzędnicy.


Do Gratowozu można oddać: - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne pochodzące z gospodarstw domowych, - zużyte baterie i akumulatory, - odpady wytworzone podczas domowych zastrzyków (zużyte igły, strzykawki), - przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych (można również oddać bezpłatnie do aptek), - farby i rozpuszczalniki oraz opakowania po nich, - świetlówki, żarówki, - termometry, - chemikalia, środki ochrony roślin, - kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, detergenty.


Nie można oddawać: - materiałów zawierających azbest, - odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, np. odpady w dużych ilościach (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierające kilkanaście butelek tego samego odpadu), - odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), - odpadów, których odebranie może naruszać przepisy ADR (międzynarodowa umowa dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych), - odpadów w opakowaniach cieknących, - odpadów innych niż z gospodarstwa domowego np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, - mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, opon, bioodpadów, odpadów komunalnych zmieszanych, papieru, szkła i tworzywa sztucznego.


Harmonogram odbiorów znaleźć można tutaj.


Autor: j

[ze strony internetowej epoznan]

Comments


bottom of page