top of page
  • sokwoj1

POZNAŃ BĘDZIE MIEĆ NOWY SZPITAL. POWSTANIE M.IN. LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW (6 LIPCA 2021)

Zaktualizowano: 9 lip 2021


We wtorek miejscy radni dali zielone światło do budowy Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego.


Stało się tak za sprawą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Grunwald część B - rejon ulic Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego. Nowa placówka powstanie tuż obok już istniejącej przy ul. Przybyszewskiego.


Szpital był w tym miejscu planowany od kilkudziesięciu lat. Ta idea nie podoba się jednak m.in. okolicznym mieszkańcom, od dawna sprzeciwiającym się inwestycji. Wskazują oni choćby na system komunikacyjny (już teraz jest on w tym rejonie niewydolny) czy zbyt słabą sieć kanalizacyjną.


Ostatecznie w MPZP wprowadzono zmiany, mające uczynić szpital mniej uciążliwym dla mieszkańców. Plan z 2013 roku zakładał m.in. zabudowę do 50 proc. działki i przynajmniej 20 proc. powierzchni biologicznie czynnej. - Nowy plan dokonuje weryfikacji skali docelowej zabudowy szpitala, określając maksymalną powierzchnię zabudowy jako nie większą niż 35 proc. Dokument zwiększa jednocześnie do 35 proc. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej. Plan ustala wysokość budynku szpitala do 20 m, a na dachu budynku SOR umożliwia lokalizację lądowiska dla helikopterów, przy czym wysokość płyty lądowiska nie może być większa niż 23 m od poziomu terenu, a wysokość elementów kubaturowych stanowiących wyposażenie lądowiska nie może być większa niż 27 m od poziomu terenu. Ponadto nowy plan, po analizie uwzględniającej m.in. dogodny dostęp do transportu zbiorowego, dokonuje weryfikacji normatywu parkingowego, jak również wyznacza - istotne dla ochrony środowiska - strefy zieleni: zieleń izolacyjną od strony zabudowy mieszkaniowej, zieleń urządzoną od strony przyległych ulic oraz strefę parku w sąsiedztwie starego szpitala przy ul. Przybyszewskiego - tłumaczy Urząd Miasta Poznania.


Magistrat zapewnia, że sporządzenie planu poprzedziły szerokie konsultacje, a przy pracach wzięto pod uwagę uwagi strony społecznej oraz kwestie uwarunkowań i wymagań związanych z funkcjonowaniem szpitala klinicznego.


Do szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 55 przeniesione zostaną m.in. oddziały z ul. Długiej i dawnego szpitala wojskowego przy ul. Grunwaldzkiej. Powstanie również np. SOR, służący okolicznym mieszkańcom, którego brakuje w tej części miasta.


Autor: sk .


[ze strony internetowej epoznan]

Comments


bottom of page