top of page
  • sokwoj1

POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022. OD 1 DO 22 PAŹDZIERNIKA GŁOSUJEMY NA NAJLEPSZE PROJEKTY.

Zaktualizowano: 22 paź 2021
OD 1 DO 22 PAŹDZIERNIKA WYBERAMY PROJEKTY POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. Zagłosujmy licznie, aby realizować projekty najbardziej nam potrzebne!


Zasady

Głosowanie potrwa od 1 do 22 października (do g. 12:00 w południe).


Jak zagłosować?

Głosujemy elektronicznie na stronie www.budzet.um.poznan.pl/glosowanie

Głosy należy potwierdzić kodem sms, przesłanym na podany nr telefonu. Będzie też działał stacjonarny punkt do głosowania w Urzędzie Miasta Poznania (pl. Kolegiacki 17).


Kto może głosować? Na projekty mogą głosować wszyscy mieszkańcy Poznania. Nie ma limitów wiekowych, nie trzeba być również zameldowanym w Poznaniu.


Ile głosów mogę oddać?

Można oddać maksymalnie 4 głosy: 2 na projekty rejonowe i 2 na projekty ogólnomiejskie (w tym jeden z Zielonego Budżetu).

Warto pamiętać, że głosujemy tylko raz i wtedy powinniśmy rozdysponować wszystkie przysługujące nam głosy.


Jakie są kategorie projektów? W PBO można głosować na projekty o charakterze ogólnomiejskim lub rejonowym. W ramach projektów ogólnomiejskich jest osobna kategoria projektów Zielonego Budżetu.
REJONOWE PROJEKTY U NAS:

OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE


Patrz w kosmos projekt nr V.1

Lokalizacja:

Park przy ul. Heweliusza

Dopuszczalne inne miejsce, które będzie łatwo dostępne a jednocześnie umożliwiało obserwację nieba

Skrócony opis projektu

Miejsce dla samodzielnego obserwowania kosmosu w Parku przy ul. Heweliusza

Opis projektu

W miejscu na jednej z polan w Parku przy ul. Heweliusza zamontowany zostanie przestrzenny model układu słonecznego.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W ostatnich czasach za sprawą mediów często pojawiają się informacje o wyjątkowych zjawiskach astronomicznych, co sprawia, że ta tematyka znajduje szerokie zainteresowanie wśród mieszkańców. Umożliwienie mieszkańcom lepszej obserwacji nieba oraz edukacja w tym zakresie będzie więc społecznie pożyteczna. Projekt podniesie też atrakcyjność Parku przy ul. Heweliusza jako miejsca rekreacji i edukacji.

Kontakt do wnioskodawcy

Jan Gładysiak


Szkoła na sportowo projekt nr V.3

Lokalizacja:

Grunwaldzka 154

budynek i teren Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Poznaniu

Skrócony opis projektu

Projekt obejmuje modernizację sal sportowych oraz ekomodernizację szkoły poprawiającą efektywność energetyczną budynku.

Opis projektu

W ramach zgłoszonego projektu przeprowadzimy dalszą modernizację budynku szkoły obejmującą modernizację sali gimnastycznej, sali do zajęć korekcyjnych i sali baletowej oraz montaż rolet

Potencjalni odbiorcy projektu

Dzieci uczęszczające do Społecznej Jedynki czyli około 550 osób.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt uzyskał zgodę Dyrektora oraz organu prowadzącego szkołę. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie przyjaznego i komfortowego miejsca do organizacji zajęć sportowych i tanecznych dla dzieci. Modernizacja sali baletowej i gimnastycznej znacznie poszerzy infrastrukturę sportową szkoły. Dzięki projektowi stworzymy nowe miejsca, z których dzieci będą mogły korzystać zarówno w trakcie zajęć lekcyjnych jak i po lekcjach rozwijając swoje pasje sportowe. Montaż rolet w kolejnych salach poprawi efektywność energetyczną budynku komfort dzieci i pracowników szkoły.

Kontakt do wnioskodawcy

Katarzyna Sokowicz


Przez sport po zdrowie projekt nr V.4

Lokalizacja:

Trybunalska

przy Szkole Podstawowej nr 74

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada wyremontowanie boisk oraz dokończenie remontu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 74.

Opis projektu

Remont zakłada wyremontowanie boiska wielofunkcyjnego, boiska do koszykówki i boiska do siatkówki oraz bieżni i skoczni do skoku w dal. Dodatkowo chcemy dokończyć remont sali gimnastycznej.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Przyszkolne boiska sportowe, z których korzystają uczniowie i mieszkańcy Poznania mają bardzo zużytą nawierzchnię, z śladami wielu przetarć. Bramki i ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego wymaga remontu. Cała infrastruktura ma około 30 lat. Pomimo wielu starań i zabiegów konserwacyjnych obecny stan boisk wymaga generalnego remontu. Dodatkowo chcielibyśmy dokończyć remont sali gimnastycznej, który ma się rozpocząć w tym roku. Baza sportowa szkoły jest dostępna dla wszystkich mieszkańców Poznania a bliskość Stadionu Lecha sprawia, że powinna być ona wizytówką Miasta ale przede wszystkim bezpieczna dla użytkowników.

Kontakt do wnioskodawcy

Jolanta Czereśniowska


Zielono od stadionu do os. Kopernika projekt nr V.6

Lokalizacja:

ul. Jugosłowiańska, Taczanowskiego, ul. Bułgarska (koncert)

Skrócony opis projektu

Koncert i wystawa dla klimatu i w 10. rocznicę od Euro 2012.

Opis projektu

Cześć inwestycyjna: Zagospodarowanie terenów ul. Taczanowskiego i ul. Jugosłowiańskiej zielenią – nasadzenia drzew i krzewów w rejonie ulic. Ostateczną lokalizację planowanych skwerów (nasadzeń) określi szczegółowa dokumentacja projektowa. Nasadzenia dokonane zostaną na terenie pasa drogowego. W przypadku możliwości finansowych i technicznych wykonanie również nasadzeń drzew i krzewów na innych ulicach. Realizacja zadania do wysokości środków finansowych Część kulturalna: Koncert polskiego artysty/artystów - impreza dla klimatu- przy/na stadionie lub w innym miejscu z różnymi atrakcjami np. prezentacje,piosenki,poezja,filmiki,konkursy,kartki,rysunki,plakaty, oraz gadżety związane z klimatem ,ochroną środowiska i Euro 2012, a jak się uda to również rejestracja i transmisja koncertu na płytę i inne. Wystawa zdjęć,plakatów,rysunków,obrazów,koszulek,szalików,płyt i innych związanych z ekologią i Euro 2012 oraz materiałów specjalnie przygotowanych folderu,kartek,plakatów,broszur,rysunków a także,różnych inspiracji artystycznych poświęconych ochronie środowiska i piłce nożnej a także inne działania dla ochrony klimatu.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obserwowane zmiany klimatu, obligują nas do podejmowania wszelkich działań aby tym zmianom zapobiegać Czując potrzebę, że takie działania są potrzebne, proponuję koncert i wystawę oraz zielone skwery w okolicach stadionu, dla klimatu. W okolice stadionu przyjeżdża dużo gości,turystów/ kibiców więc ozdobienie tego terenu zielenią przyniesie wiele korzyści nie tylko mieszkańcom ale wszystkim którzy tu przyjeżdżają Drzewa krzewy i inna roślinność pełni wiele funkcji,zapobiega też zmianom klimatu, dlatego warto ją sadzić, bo im jest jej więcej tym Osiedle i miasto są bardziej klimatyczne i przyjazne W 2022 r. minie 10 lat. od Euro 2012, które było hucznie obchodzone w naszym mieście, dlatego warto przypomnieć sobie tę atmosferę organizując wystawę ze zdjęciami i pamiątkami oraz koncert poświęcony klimatowi i ochronie środowiska ale też piłce nożnej.

Kontakt do wnioskodawcy

Hanna WawrzynkiewiczPlac zabaw w parku na os. Kopernika projekt nr V.7

Lokalizacja:

teren placu zabaw i jego okolica w Parku ks. Józefa Jasińskiego w Poznaniu

dz. 29/7, arkusz 16 obręb Górczyn - własność Miasta Poznań (w powierzeniu Zarządu Zieleni Miejskiej).

Skrócony opis projektu

Gruntowna modernizacja i zwiększenie atrakcyjności placu zabaw.

Opis projektu

Projekt ma na celu doposażenie i modernizację istniejącego placu zabaw. Celem jest stworzenie przestrzeni bezpiecznej i przyjaznej aby zaspokoić zapotrzebowanie zróżnicowanej wiekowo młodszej części mieszkańców osiedla. Plac zabaw nie był modernizowany od wielu lat. Niektóre urządzenia wymagają odnowienia lub są przeznaczone do usunięcia. Miejsce to stanie się kreatywnym i interaktywnym azylem dla najmłodszych dzieci oraz młodzieży lokalnej społeczności.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W obecnym stanie plac zabaw nie zachęca do spędzania w nim czasu. Wykonanie tego projektu wpłynie na zwiększenie integracji lokalnej społeczności, dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów. Nakłoni do spędzania aktywnie czasu na świeżym powietrzu. Należy mieć na uwadze, że aktywność dzieci na placu zabaw ma bardzo pozytywny wpływ na rozwój fizyczny, ale i psychiczny najmłodszych. Uczy kontrolować swoje ciało i poznawać jego ograniczenia, a także wspomaga odporność całego organizmu. Dzięki spędzaniu czasu z rówieśnikami dzieci i młodzież nawiązują nowe przyjaźnie, uczą się również bardzo ważnego aspektu życia, jakim jest życie w społeczności. Korzystanie z kreatywnego placu zabaw wpłynie pozytywnie na dziecięcą wyobraźnię.


Tajemnicze przedszkolne ogrody - przestrzenią wszechstronnego rozwoju projekt nr V.8

Lokalizacja:

Przedszkole nr 40 ul. Cześnikowska; Przedszkole nr 46 ul. Księżycowa; Zespół Przedszkoli nr 2 (Przedszkole nr 47), ul. Senatorska, Przedszkole nr 83 ul. Kasztelańska)

Skrócony opis projektu

Modernizacja ogródków przedszkoli na Cześnikowskiej, Księżycowej, Kasztelańskiej i Senatorskiej

Opis projektu

Projekt zakłada modernizację placów zabaw, przedszkolnych ogrodów w celu stworzenia atrakcyjnej przestrzeni edukacyjnej dla najmłodszych mieszkańców Grunwaldu. Prace zostaną przeprowadzone w Przedszkolach nr 40, 46 i Zespole Przedszkoli nr 2, obejmą cztery ogródki. U podstaw realizacji leży koncepcja naturalnych placów zabaw, odpowiedź na potrzeby dzieci, stworzenie optymalnych warunków do ich rozwoju. W ramach projektu przewiduje się stworzenie stref: relaksu, zabawy, edukacji, doświadczania, sportowej oraz paneli i ścieżek sensorycznych, atrakcyjnych punktów dla dzieci, dostosowanych do samodzielnego przeprowadzania eksperymentów. W poszczególnych placówkach m.in. planuje się: P 40- fabryka piasku i błota, panele sensoryczne, strefa relaksu; P 46- kuchnia błotna, urządzenie do zabaw z wodą, szałasy; P47- mini boisko, panele, ścieżka sensoryczna i rowerowa; P83- ścieżka rowerowa, sensoryczna, wiata- mini garaż. We wszystkich przedszkolach przewiduje się zainstalowanie systemu zbierającego deszczówkę, obsadzenie wonnymi roślinami przyciągającymi owady. Ogrody tych placówek są dostosowane do częściowego udostępniania mieszkańcom Poznania, dlatego na realizacji projektu skorzystają rodziny z małymi dziećmi poszukujące atrakcyjnej, umożliwiającej wszechstronny rozwój sensoryczny przestrzeni zabaw w pobliżu domu; a także seniorzy chcący odpocząć od zgiełku miasta, w zakątkach zielonych Tajemniczych Ogrodów, urzekających swoją roślinnością i zapachami. A dla grunwaldzkich Przedszkolaków będą one fundamentem wszechstronnego rozwoju sensorycznego, ustabilizowanego w edukacji przyrodniczej i całorocznym, nieograniczonym dostępie do beztroskiej, bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Nowe przestrzenie w ogródkach przedszkolnych pomogą nam stworzyć ciekawe i ekologiczne atrakcje na Grunwaldzie oraz umożliwią lokalną integrację. Dla prawidłowego rozwoju dzieci chcemy, aby przedszkolne ogródki były miejscem edukacji przyrodniczej i wszechstronnej zabawy. Ruchowe i chilloutowe strefy umożliwią zaspakajanie najważniejszych potrzeb dzieci. Realizacja takich elementów projektu jak mini boisko, poprzez organizację piłkarskich rozgrywek umożliwi integrację najmłodszych z różnych przedszkoli, szkół podstawowych. Tworzymy też realia maksymalnie wspierające rozwój integracji sensorycznej u dzieci. Istnieje bezwzględna konieczność wzmacniania rozwoju dzieci w wieku do 6 lat w zakresie rozwoju integracji zmysłów, w szczególności w dobie uzależnienia od mediów, coraz krótszego spędzania czasu na świeżym powietrzu. „Ogród sensoryczny” może być właśnie takim miejscem zmysłowych doświadczeń, może przyczyniać się do rozwoju psychicznego i fizycznego małych dzieci. Zyskamy rozbudowaną, nowatorską postać terenów zielonych - atrakcyjną zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych mieszkańców Grunwaldu.

Kontakt do wnioskodawcy

Agnieszka Jama


SP80-kolorowy plac dla dzieciaków Raszyna projekt nr V.10

Lokalizacja:

ulice: Pogodna, Kłuszyńska, Raszyńska

Szkoła Podstawowa nr 80 im. K. Makuszyńskiego, 60-137 Poznań, ul. Pogodna 84

Skrócony opis projektu

Przebudowa placu zabaw, uporządkowanie, nowe tereny zielone, zmiana nawierzchni boiska, postawienie bramek, piłkochwytów, ogrodzenia.

Opis projektu

W ramach zgłoszonego projektu zamierzamy: 1. Przebudować istniejący plac, uporządkować i uzyskać nowe tereny zielone oraz zmienić nawierzchnię i wymienić wyeksploatowane urządzenia do zabawy i rekreacji. Na placu będą umieszczone urządzenia adresowane do różnych grup wiekowych. 2. Dokonać korekty kształtu placu zabaw oraz budowy nowych chodników i ławek. Obecna forma opłotowania stwarza zagrożenie dla użytkowników i elementami wsporczymi mocno ogranicza użytkowanie placu. Projekt zakłada montaż nowego ogrodzenia. 3. Zwiększyć bezpieczeństwo gry w piłkę nożną młodszych uczniów, zmieniając nawierzchnię, stawiając bramki wraz ogrodzeniem. Mini boisko to wyjście naprzeciw oczekiwaniom dzieci z klas 1-4, które użytkują nieutwardzone miejsce dla potrzeb gry w piłkę. Teren ten będzie utwardzony w formie sztucznej trawy i ogrodzony pełnym płotem. Od strony płotu graniczącego z osiedlem Raszyn w celu ograniczenia lotu piłki zostaną zamontowane piłkochwyty. 4. Zrekultywować trawniki, dokonać nowych nasadzeń krzewów izolacyjnych, zadbać o istniejącą zieleń. 5. Na fragmencie asfaltowego boiska wybudować „zieloną oazę” z drzewem, trawą i kilkupoziomowymi ławkami. Będzie to idealne miejsce do prowadzenia lekcji na zewnątrz jak również odpoczynku i relaksu w zacienionym miejscu. 6. Zmodernizowć teren okalający śmietnik, zadbać o otaczającą go zieleń, posadzić nowe drzewa.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecny plac zabaw wraz z okalającym chodnikiem i ławkami oraz urządzenia znajdujące się na nim, uległy dużemu zniszczeniu. Stan nawierzchni, mocowania elementów konstrukcyjnych oraz przegniłe elementy urządzeń stwarzają niebezpieczeństwo dla uczniów. Praktycznie nie nadają się do użytku. Niektóre wyeksploatowane urządzenia ze względów bezpieczeństwa musiały zostać rozebrane. Dzieci podczas słonecznej pogody spędzają czas w zadrzewionej części placu, nie korzystają z wyasfaltowanej nawierzchni dziedzińca, która jest bardzo zniszczona i nasłoneczniona. Stąd pomysł stworzenia na jego środku zielonej oazy. Zamierzamy zburzyć istniejący bardzo nieestetyczny śmietnik i poszerzyć strefę zieloną ze stolikami i siedziskami dla dzieci, które w czasie korzystania ze świetlicy mogłyby odrabiać lekcje, bądź bawić się. Można by w tym miejscu przeprowadzać żywe lekcje przyrody, bądź inne zajęcia. Chłopcy z klas 1-4 często grają w piłkę nożną. Na dużych boiskach są lekcje wf, bądź grają starsi koledzy, więc boisko dla młodszych jest niezbędne. Obecna opłotowanie jest niebezpieczne.

Kontakt do wnioskodawcy

Lidia Matyja
OSIEDLA: GRUNWALD POŁUDNIE, GRUNWALD PÓŁNOC, STARY GRUNWALD


Rowerowy Grunwald. Bezpieczniej-szybciej-wygodniej! projekt nr V.2

Lokalizacja:

Bukowska, Brzeźnicka, Husarska, Zbąszyńska, Jutrzenka, Międzychodzka, Palacza, Podchorążych, Swoboda, Świt


Projekt dotyczy wszystkich 3 osiedli grunwaldzkich


Skrócony opis projektu

Poprawa dojazdu do centrum i ułatwienia na osiedlowych uliczkach całego Grunwaldu.

Opis projektu

Projekt składa się z dwóch elementów: 1. Wprowadzenie kontraruchu rowerowego na uspokojonych, jednokierunkowych uliczkach grunwaldzkich osiedli. Skróci przejazd rowerem i ułatwi omijanie ruchliwych ulic wśród wielu samochodów. + Brzeźnicka + Husarska + Zbąszyńska 2. Ustawienie poduszek berlińskich na wybranych ulicach + Jutrzenka przy targowisku + Międzychodzka przy uczelni + Palacza przy przejściu dla pieszych przy Pogodnej + Podchorążych między Kadecką i Kłuszyńską + Swoboda przy przejściu dla pieszych przy kościele + Świt przy przejściu dla pieszych na wysokości Modrej i przychodni lekarskiej Projekt poprawi dostępność istniejącej już infrastruktury rowerowej i pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie całych osiedli. Realizacja do wysokości dostępnych środków.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ułatwia bezpieczne i komfortowe poruszanie się po Grunwaldzie na rowerze, pieszo, samochodem. Poprawia bezpieczeństwo na lokalnych ulicach, jest zgodny ze strategią miasta Poznania i polityką transportową.

Kontakt do wnioskodawcy

Karol RaniszewskiBezpieczny student, bezpieczny poznaniak projekt nr V.5

Lokalizacja:

obiekty sportowe na Grunwaldzie

sale wyposażone w odpowiedni sprzęt do prowadzenia treningów ( mata do judo)

Skrócony opis projektu

Nauka podstawowych elementów judo/samoobrony dla studentów, dzieci, osób dorosłych, starszych i niepełnosprawnych (rejon 5).

Opis projektu

Bezpieczny Student – Bezpieczny Poznaniak to projekt, którego głównym celem jest podniesienie poczucia bezpieczeństwa poprzez nabycie podstawowych umiejętności judo z elementami samoobrony wśród studentów, dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz niepełnosprawnych, zamieszkujących na terenie rejonu 5- Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald. W ramach projektu będzie utworzenie 10 grup liczących 25 osób, dla których będą odbywały się całkowicie darmowe zajęcia 2 razy w tygodniu, trwające 1 godzinę. Dodatkowo studenci, dzieci i niepełnosprawni otrzymają judogę (specjalistyczny strój do trenowania judo), a osoby dorosłe i starsze koszulki. Studenci i dzieci będą mieli możliwość startu w ogólnowewnętrznych zawodach judo oraz jednorazowy trening z Mistrzem Olimpijskim Judo (zaproszony gość specjalny). Chcielibyśmy w ten sposób zintegrować młodych oraz pomóc nowo przybyłym studentom w aklimatyzacji. Dzieci i młodzież oraz osoby niepełnosprawne będą mogły pożytecznie i aktywnie spędzić czas. Chcemy także zachęcić osoby dorosłe do aktywności fizycznej oraz zaangażować osoby starsze, aby przeciwdziałać wykluczeniu tej grupy ze społeczeństwa i walczyć z krzywdzącymi stereotypami. Ponadto celem naszej inicjatywy jest zaszczepienie nawyku uprawiania sportu i odnalezienie w nim pasji, co może korzystnie wpłynąć na utrzymanie zdrowego stylu życia i wspomagać walkę z otyłością i innymi chorobami cywilizacyjnymi jak cukrzyca typu 2 czy choroby serca. Trening sztuki walki jest również doskonałą odskocznią od obowiązków i stresów. Elementy judo wprowadzą zasady moralne typowe dla tej dyscypliny czyli m.i.n stabilność emocjonalna, szacunek do drugiej osoby, spojrzenie na problemy z dystansem, budowanie charakteru poprzez wysiłek oraz samodyscyplinę.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Z uwagi na rosnący trend prowadzenia zdrowego stylu życia chcemy zaproponować szerokiej grupie odbiorców ciekawy sposób spędzania wolnego czasu. Judo z elementami samoobrony to doskonała i oryginalna możliwość na aktywność fizyczną, która dodatkowo zapewni uczestnikom większe poczucie bezpieczeństwa. Dodatkowym korzystnym następstwem regularnego uprawiania sportu, jest dobroczynny wpływ na sylwetkę (wspomaga kondycję i koryguje wady postawy), zdrowie psychiczne, rozwijanie zdolności motorycznych i poznawczych, wzrost pewności siebie, zmniejszanie niepożądanych zachowań w domu/ szkole, budowanie poczucia przynależności do grupy i dobrze wykorzystanego czasu. Judo w połączeniu z samoobroną to sport przeznaczony zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Warto zaznaczyć, że w szczególności dla młodszych dzieci, rozpoczęcie treningów sportowych może być początkiem drogi do kariery prawdziwego sportowca.

Kontakt do wnioskodawcy

Radosław MiśkiewiczGrunwald – mój sportowy azyl projekt nr V.9

Lokalizacja:

Cała dzielnica obejmująca rejon 5 (GRUNWALD POŁUDNIE, GRUNWALD PÓŁNOC i STARY GRUNWALD).

Skrócony opis projektu

W pełni darmowe specjalistyczne zajęcia sportowe dla dzieci, kobiet, mężczyzn i seniorów, zamieszkujących ww.dzielnice.

Opis projektu

"Grunwald- mój sportowy azyl" to projekt skierowany do wszystkich mieszkańców Poznania zamieszkujących ww. dzielnice. Zakłada bezpłatne zajęcia dla dzieci, młodzieży, kobiet (w tym kobiet w ciąży), mężczyzn oraz seniorów. Zajęcia będą bazować na dostępnej infrastrukturze (parki, siłownie zewnętrzne, boiska ogólnodostępne itd.). Dla mieszkańców przygotowane będą ćwiczenia ogólnorozwojowe, nordic walking, fitness, aerobik, zdrowy kręgosłup, treningi biegowe, zajęcia rekreacyjne dla najmłodszych i wiele innych. Do tego zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej, porady dietetyka, konsultacje z fizjoterapeutami. Planowane są również zawody sportowe, turnieje oraz organizacja rodzinnych festynów.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W dzisiejszych czasach ruch, rekreacja i sport amatorski to najważniejsze aspekty spędzania czasu wolnego. Nie bez powodu w nowej piramidzie żywienia ruch jest podstawą zbilansowanej diety. Dostępność do darmowych zajęć sportowych dla wszystkich mieszkańców Poznania powinna być priorytetem. Dlatego właśnie powstał ten projekt. Da szansę kolejnym osobom na poprawę swojej sprawności i nowe, lepsze i przede wszystkim szczęśliwsze życie!

Kontakt do wnioskodawcy

Jakub Grzywacz


Nasz sportowy fyrtel - sportowe zajęcia dla mieszkańców projekt nr V.11

Lokalizacja:

Wiele różnych lokalizacji na terenie Grunwaldu.

Obiekty sportowe (i nie tylko) zlokalizowane na terenie całego rejonu nr 5 (GRUNWALD POŁUDNIE, GRUNWALD PÓŁNOC i STARY GRUNWALD).


Skrócony opis projektu

Między innymi: nordic walking, siłownie zewnętrzne i inne, dla każdego małego i dużego.

Opis projektu

Projekt "Nasz Sportowy Fyrtel" zakłada organizację darmowych treningów oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców rejonu. Zróżnicowanie oferowanych aktywności sprawi, że każdy znajdzie coś dla siebie. W planie między innymi: nordic walking, zumba, pilates, profesjonalne zajęcia na siłowniach zewnętrznych, fitness oraz wiele innych. Wszystkie oferowane zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów i trenerów oraz będą dostosowane do różnych grup odbiorców - młodszych i starszych, kobiet i mężczyzn. Dodatkowo organizacja darmowych wyjazdów dla mieszkańców fyrtla (dzieci, seniorzy, itd.), a także rodzinne festyny pełne atrakcji! Całoroczna akcja będzie doskonałą okazją do aktywnego spędzania czasu przez całe rodziny. W zdrowym ciele, zdrowy duch! Jeśli chcesz, żeby Twoje dziecko, rodzic, współmałżonek, sąsiad lub przyjaciel mieli okazję skorzystać z darmowych aktywności sportowych pod okiem profesjonalistów - ZAGŁOSUJ NA "NASZ SPORTOWY FYRTEL"!

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Aktywność fizyczna stanowi bardzo ważny element profilaktyki zdrowotnej oraz jest doskonałym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Coraz większa świadomość społeczna w tym zakresie często nie idzie w parze z możliwościami finansowymi mieszkańców. Niniejszy projekt to właśnie propozycja dla osób, które chcą zadbać o swoje zdrowie poprzez aktywność ruchową.

Kontakt do wnioskodawcy

Tomasz Ber


Comments


bottom of page