top of page
  • sokwoj1

PROJEKT USPOKOJENIA RUCHU NA OSIEDLU GRUNWALD POŁUDNIE (lipiec-sierpień 2011)


Wraz ze wzrostem ruchu samochodowego obserwujemy wzmożone nim obciążenie na ulicach o charakterze lokalnym, po których do niedawna poruszały się głównie pojazdy mieszkańców i ich gości. To normalne zjawisko świadczące o nadmiernym wzroście ruchu samochodowego w całym mieście.

Gdy ulice przelotowe się zatykają, kierowcy szukają innych dróg, którymi mogliby sprawniej podróżować.

Cierpi na tym znacznie jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców ulic lokalnych i zbiorczych wykorzystywanych niezgodnie ze swą funkcją do tranzytu. Zwiększają się wówczas hałas i zanieczyszczenia, wzrasta też codzienne zagrożenie bezpieczeństwa, a ruch pieszych jest coraz bardziej ograniczany również na małych uliczkach. Im więcej samochodów, tym większe zużycie nawierzchni i zniszczenie chodników. Koszty utrzymania dróg i chodników rosną lawinowo, co także obserwujemy ostatnio w Poznaniu.

A wyremontowanie chodnika często nie wystarcza na długo. Wielu z nas nie raz widziało ładny nowy chodnik, którego nawierzchnia została zniszczona wjazdem ciężarówki albo samochodu dostawczego.

W konsekwencji wszystkich tych negatywnych zjawisk nasila się zjawisko wyprowadzania się mieszkańców do spokojniejszych dzielnic, spada wartość nieruchomości w całej okolicy.

Jeszcze żadne miasto na świecie nie wyeliminowało korków przez budowę nowych dróg, czy zwiększanie ilości pasów jezdni. Wydaje się to paradoksem, ale jedyną wymyśloną przez ludzkość

metodą na korki w miastach jest rozwijanie przyjaznej, uprzywilejowanej i tym samym szybszej od samochodu komunikacji zbiorowej. Gdy w głównych kierunkach podróży mieszkańcy wolą przemieszczać się szybszym transportem zbiorowym, niż utknąć samochodem w korkach, wtedy istniejące drogi stają się przejezdne dla podróżnych, którym trudno zapewnić dobry dojazd transportem zbiorowym. To tłumaczy dlaczego renesans tramwajów trwa już od 25 lat w Europie Zachodniej, a teraz także w USA. Wygodniejsza komunikacja zbiorowa w konsekwencji spowodowała

spadek liczby samochodów na 1000 mieszkańców w ostatnich 20-tu latach. Dzisiaj przeciętne duże miasto Europy Zachodniej to ok. 400 samochodów na tysiąc mieszkańców, gdy w Poznaniu na koniec 2010 roku było ich już 517 na 1000 mieszkańców. Tam liczba samochodów cały czas spada, u nas cały czas rośnie. Konsekwencje odczuwamy wszyscy.

Dlatego przygotowana została wstępna propozycja programu reorganizacji ruchu zgodnie z punktem 8.7 Studium Miasta Poznania z 2008 roku - ruchu uspokojonego na ulicach lokalnych i ograniczenia ekspansji ruchu tranzytowego na ulicach zbiorczych (Promienista, Palacza i Grochowska), które zgodnie z zapisami miejskiej polityki nie mogą stanowić alternatywy dla ulic głównych, a prędkość ruchu po nich musi zostać ograniczona.

Program przygotowany został przez piszącego te słowa w oparciu o wnioski mieszkańców, o doświadczenia przy wprowadzaniu Strefy 30 w centrum Poznania oraz o konsultacje z inżynierami ruchu w ZDM. Zawiera on także elementy ułatwień dla ruchu pieszych i poprawy ich bezpieczeństwa, poprawy warunków ruchu rowerowego na ulicach lokalnych (co nie zwalnia nas ze starań o remonty chodników i budowy dróg rowerowych wzdłuż ulic Arciszewskiego i Grunwaldzkiej) oraz zorganizowania parkowania w miejscach, w których dzisiaj wskutek chaotycznej ekspansji samochodów pod kołami nikną na naszych oczach trawniki i dewastowane są chodniki.

W dniu 18 sierpnia 2011 roku Rada Osiedla podjęła uchwałę o tym, że skieruje projekt do konsultacji z ZDM i zajmie się propozycją uspokojenia ruchu na naszym osiedlu tak, aby można było zapewnić środki finansowe na jej wprowadzenie w budżecie na rok 2013. W wyniku konsultacji z ZDM przygotowany zostanie plan działania, który zostanie poddany konsultacjom z mieszkańcami.

Przedstawiam Państwu elementy projektu oraz mapkę osiedla z legendą. Mam nadzieję. że ogromnej części z Państwa poprawi to coraz gorsze warunki życia. Już dawno temu udowodniono, że dolegliwości cywilizacyjne nie są czymś nieuniknionym, a jedynie świadczą o nieumiejętnej organizacji życia wspólnoty miejskiej.


Projekt składa się z następujących elementów:

Postulat pilnej eliminacji ruchu pojazdów ciężkich (TIR) po ulicy Grochowskiej, które skracają drogę do i z Bukowskiej i Dąbrowskiego zbaczając z trasy wyznaczonej dla pojazdów ciężkich (ulice Reymonta-Przybyszewskiego).

Uspokojenie ruchu na ulicach lokalnych przez:

· wprowadzenie Stref 30 z dopuszczalną prędkością 30 km/h i skrzyżowaniami równorzędnymi,

· instalację licznych progów zwalniających,

· przekształcenie niektórych szczególnie niebezpiecznych przejść dla pieszych w przejścia wyniesione na progu zwalniającym,

· wytyczenie zatok do parkowania równoległego w jezdni naprzemiennie po prawej i lewej stronie wraz z wprowadzeniem zakazu parkowania na poboczach - wymuszenie częstych zmian toru jazdy zniechęci na niezwykle szerokich ulicach lokalnych do rozwijania dużych prędkości oraz pozwoli na odtworzenie zieleni przydrożnej na dzisiaj rozjeżdżonych kołami poboczach,

· wprowadzenie Stref Zamieszkania z pierwszeństwem pieszych na jezdni i docelowym zatarciem podziału na chodnik i jezdnię oraz krokowe uzupełnianie ulic wysokimi drzewami sadzonymi naprzemiennie na ulicach dla spowolnienia ruchu,

· zmianę niektórych ulic na jednokierunkowe, niektórych skrzyżowań poza Strefą 30 na równorzędne.

Poprawa regulacji ruchu na ulicach zbiorczych przez:

· wytyczenie zatok w jezdni do naprzemiennego parkowania równoległego na ulicy Palacza,

· instalację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Palacza i Promienistej,

· wprowadzenia pełnego priorytetu dla tramwaju na skrzyżowaniach z Grunwaldzką oraz rozważenie wprowadzenia bus-pasu na Grochowskiej wobec planowanej budowy tramwaju na tej ulicy w przyszłości,

· zwiększenie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ulicach zbiorczych przez instalację progów wyspowych (dostosowane do ruchu autobusów) w okolicach przejść dla pieszych na ulicach Jawornickiej, Jugosłowiańskiej i Promienistej.

Ułatwienia dla ruchu pieszego poprzez:

· jak najszybsze założenie świateł na przejściach do przystanku ZTM ,,Ostroroga",

· wytyczenie nowych przejść dla pieszych przy przystankach ZTM ,,Promienista" na Grochowskiej, na Promienistej przy Obozowej, na Taczanowskiego przy wylocie z Listopadowej,

· zbudowanie wysepek dla pieszych na Grunwaldzkiej między torowiskiem tramwajowym a jezdnią na przejściach pozbawionych świateł.

Ułatwienia dla ruchu rowerowego przez:

· pilny remont chodników i budowę dróg rowerowych na Grunwaldzkiej między Rondem Nowaka-Jeziorańskiego, a Bułgarską. które stanowić będą drogę dla kibiców EURO 2012 na stadion,

· dopuszczenie na ulicach jednokierunkowych ruchu rowerowego „pod prąd”,

· doraźny pas dla rowerów na chodniku ul. Grunwaldzkiej między Smoluchowskiego, a Rumuńską i przyszłościowe rozwiązanie dojazdu do Bułgarskiej.

· Zorganizowanie chaotycznego parkowania przez wymuszenie parkowania na jezdni, a nie na poboczu oraz częściowy zakaz parkowania po jednej stronie ulic: Cześnikowskiej, Kasztelańskiej, Podstolińskiej, Płowieckiej, Słonecznej, Pogodnej i Listopadowej.


Oczywiście jest to wstępna propozycja projektu, która wymaga jeszcze wielu konsultacji. Bardzo prosimy o Państwa zdanie w tej kwestii i apelujemy o empatię dla współmieszkańców. Prosimy o maile na adres: informatorosiedlowy@gmail.com . Na Państwa uwagi i pytania postaramy się odpowiedzieć w następnym wydaniu informatora.Włodzimierz Nowak[Informator Osiedlowy nr 48]

Comments


bottom of page