top of page
  • sokwoj1

PRZECIW POWSTAWANIU ŚLISKOŚCI (13 GRUDNIA 2021)


Już w nocy rozpoczęliśmy działania mające na celu zapobieganiu śliskości na poznańskich ulicach. Obecnie prace koncentrują się na ulicach układu podstawowego oraz chodnikach będących w gestii ZDM.


Nocne działania były prowadzone głównie na ulicach układu strategicznego. Posypywane były także mosty, wiadukty, drogi w pobliżu cieków wodnych oraz północne rejony miasta.


Obecnie pojazdy Akcji Zima są na ulicach układu podstawowego, działamy także na będących w gestii ZDM chodnikach.


Zgłoszenia dotyczące Akcji Zima przyjmowane są:, tel. 61 64 77 231 (każde zgłoszenie jest rejestrowane); mail: zima@zdm.poznan.pl.


Zgłoszenia przyjmuje również miejska infolinia Poznań* Kontakt pod nr tel. 61 646 33 44 od pon. do pt. w godz. 7.30-20.00.


[ze strony internetowej Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu]

Comments


bottom of page