top of page
  • sokwoj1

RUSZA AKCJA ODBIORU LIŚCI (9 WRZEŚNIA 2021)Od 13 września rozpoczyna się tegoroczna akcja mająca na celu pomoc właścicielom, administratorom i dozorcom w sprzątaniu liści opadających na miejskie chodniki położone przy ich posesjach.

Liście opadające z drzew w okresie jesiennym stanowią znaczący problem dla utrzymania czystości i porządku obszaru pasów drogowych naszego miasta.

Zgodnie z art. 5, pkt 1, ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888), oczyszczenie nawierzchni chodników położonych bezpośrednio przy granicy działki należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, wzorem lat ubiegłych, do końca roku kalendarzowego będzie prowadzić akcję mającą na celu pomoc właścicielom, administratorom i dozorcom w uprzątaniu liści opadających na miejskie chodniki położone przy ich posesjach.

Mieszkańcy nie zostaną obciążeni żadnymi kosztami, gdyż pokryje je Zarząd (w tym opłatę za zakup i dostarczenie worków oznaczonych napisem „ZDM – liście zebrane z ulicy” oraz opłatę za późniejszy odbiór zapełnionych worków).

Co powinien zrobić mieszkaniec, który chce wziąć udział w akcji?

Mieszkańcy sprzątający chodniki położone przy swoich nieruchomościach mogą składać zamówienia na dostarczenie pustych worków, podając nazwę ulicy oraz numer posesji, gdzie ma nastąpić dostawa.

Zgłoszenia: ZDM, Wydział Utrzymania Infrastruktury Drogowej: tel. 61 64 77 274 (poniedziałek-piątek, godz. 7:00 – 15:00), e-mail: liscie@zdm.poznan.pl

Worki, w ilości adekwatnej do ilości przydrożnego drzewostanu, będą dostarczane bezpośrednio pod wskazane adresy (umieszczane w furtce bądź przerzucane przez płot posesji). W przypadku wykorzystania wszystkich dostarczonych worków, prosimy o złożenie kolejnego zamówienia. Wykluczona jest możliwość dostarczania jednorazowo większej ilości worków do siedziby zarządcy bądź administratora, celem ich dalszego rozprowadzania wśród dozorców. Worki będą dostarczane bezpośrednio w miejsca, w których zbierane będą liście.

Odbiór pełnych worków

Zapełnione worki powinny być pozostawione w miejscu skąd liście były zbierane, na terenie ogólnodostępnym – na poboczu bądź na części chodnika, po stronie posesji. Nie wyznaczamy miejsc odbioru worków, gdyż składowanie zbyt dużej ilości worków w jednym miejscu może prowadzić do podrzucania odpadów komunalnych i tworzenia się dzikich wysypisk śmieci. Prosimy również o nie wystawianie worków w pasy zieleni pomiędzy jezdniami.

Odbiór worków będzie odbywał się cyklicznie, według harmonogramu uwzględniającego podział terytorialny miasta. Harmonogram jest opublikowany poniżej.

Firmy pracujące na zlecenie ZDM będą odbierać wyłącznie worki z liśćmi zebranymi z pasa drogowego, który znajduje się w administracji ZDM. Prosimy, aby nie trafiały do worków inne odpady, a także liście zebrane z terenu samej nieruchomości np. z ogrodu. Odpady takie nie będą odbierane.

​Plik do pobrania:


[ze strony internetowej Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu]

bottom of page