top of page
  • sokwoj1

SPACERUJĄC NASZYMI CHODNIKAMI (lipiec-wrzesień 2016)


Spacerując naszymi chodnikami... [cz.1]


Na początku tego roku został zaktualizowany opis stanu chodników w Rejonie Grunwald Południe.

Przy opisie stanu zastosowano 3-stopniowy klucz:


1: Chodnik Klasy 3 niedostateczny - do wymiany / przełożenia natychmiast;

[zdjęcie]


2: Chodnik Klasy 2 akceptowalny - stan dziś jeszcze nie wymaga działań;

[zdjęcie]


3: Chodnik Klasy 1 bardzo dobry - stan perspektywiczny, nie wymaga działań;

[zdjęcie]


Ogólna długość chodników (oraz odcinków, na których chodnika brak) w Rejonie Grunwald Południe to 72,6 km.

Z tego „Chodnik klasy 3” (kwalifikuje się do natychmiastowej wymiany) stanowi 13,96%

czyli ok. 10,1 km.


Wykres, zamieszczony na ostatniej stronie, obrazuje długość odcinków „Chodnika klasy 3 – niedostatecznego” na poszczególnych ulicach Rejonu Grunwald Południe.

Wykres ten wskazuje wyraźnie gdzie są największe potrzeby pilnych napraw chodników w naszym Rejonie.

Na stronie 3 zamieszczamy też nieco szersze omówienie stanu chodników, jak też działań podejmowanych w celu poprawienia istniejącej, trudnej sytuacji. Szczegółowy opis stanu ulic, ujęty w tabeli, można znaleźć na facebooku Rady Osiedla Grunwald Południe.

Państwa uwagi o pojawiających się nowych zmianach będą szczególnie cenne bo pozwolą na wprowadzanie bieżących zmian w opisie.

Można też liczyć, że będą praktycznie wykorzystywane przy podejmowaniu kolejnych decyzji dotyczących naprawy chodników.

Adres kontaktowy dla Państwa uwag: sokwoj@poczta.onet.pl
Spacerując naszymi chodnikami... [cz. 2]


Spacerujemy w pobliżu domu, potykamy się, a niekiedy nawet przewracamy...

To problem nas wszystkich, szczególnie jednak osób starszych, których jest coraz więcej wśród nas.

Stan chodników na Grunwaldzie jest opłakany. Wiele z nich nie było remontowanych od kilkudziesięciu (50 lub więcej) lat.

Naprawy dróg prowadzi w Poznaniu Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), który z braku odpowiednich środków wykonuje ilość remontów niedostateczną w stosunku do istniejących potrzeb.

Ze środków miejskich, w roku 2016 mają być remontowane tylko ulice: Cześnikowska i Husarska, Heweliusza i Zdziechowska.

W roku 2017 będziemy oczekiwać też na naprawę długich odcinków chodnika wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej (na terenie Osiedla Grunwald Południe): Grunwaldzka – strona parzysta (od ul. Smoluchowskiego do Ronda Jeziorańskiego); Grunwaldzka – strona nieparzysta (od Grochowskiej do Marszałkowskiej) - w związku z planowaną przez Miasto budową drogi rowerowej na Grunwaldzkiej.

Tymczasem w Rejonie Grunwald Południe ogólna długość chodników (oraz miejsc, na których chodnika brak, choć powinien być) wynosi ok.: 72,6 km. Z tego chodnik, który kwalifikuje się do natychmiastowej wymiany (nazwany przez nas „Chodnikiem klasy 3”) stanowi 13,96% czyli ok. 10,1 km.

Wykres, umieszczony na ostatniej stronie gazetki, obrazuje długość odcinków „Chodnika klasy 3 – niedostatecznego” na poszczególnych ulicach Rejonu Grunwald Południe. Wykres ten wskazuje wyraźnie gdzie są najpilniejsze potrzeby naprawy chodników w naszym Rejonie.

Dla poprawienia komfortu naszego wspólnego życia Rada Osiedla Grunwald Południe postanowiła poważną część skromnych środków, jakimi może dysponować, przeznaczać na naprawy trotuarów w naszej okolicy i skupiać się zwłaszcza na najbardziej zniszczonych i szczególnie uczęszczanych.

Już w latach 2011-2014 na naprawy infrastuktury Rada przeznaczyła 552 000 zł.

Naprawiono za to chodniki przy ul. Raszyńskiej, Kłuszyńskiej i Promienistej (ok. 2650 m).

Budżet Rady Osiedla na rok 2015 wyniósł: 666 567zł. Na naprawy chodników przeznaczyliśmy z niego 73,51%, czyli kwotę: 490 000zł.

Naprawiono za to chodniki przy ul. Gwiaździstej, Racławickiej (do posesji nr 64 włącznie) i skrzyżowanie ulic Ściegiennego/Promienista (ok. 969 m chodnika) oraz wykonano dokumentację techniczną remontu jezdni i chodnika na ul. Belwederskiej.

Budżet Rady Osiedla na rok 2016 wynosi: 697 285zł. Na naprawy chodników przeznaczyliśmy z niego 70,99%, czyli kwotę: 495 000zł.

W roku 2016 ze środków Rady Osiedla wykonywane są poniższe prace:

- remont chodnika na ul. Drzewieckiego, odc. ul. Grunwaldzka – Kasztelańska – dwie strony;

- remont chodnika na ul. Marszałkowskiej, odc. ul. Grunwaldzka – Podstolińska – wschodnia strona;

- remont chodnika na ul. Trybunalskiej, odc. ul. Kasztelańska – Trybunalska 17 – zachodnia strona;

- remont nawierzchni jezdni ul. Kłuszyńskiej, odc. ul. Pogodna – Raszyńska;

- remont chodnika na ul. Racławickiej, od posesji nr 64 do ul. Grunwaldzkiej;

- remont chodnika na ul. Rycerskiej, odc. ul. Grochowskiej – Kanclerska – strona południowa.


Na rok 2017 budżet Rady Osiedla wyniesie: 601 177zł. Zamierzamy przeznaczyć z niego na naprawy chodników w roku 2017 67,13%, to jest kwotę: 403 574zł.

Zamiarem Rady Osiedla na rok 2017 jest podjęcie kolejnych prac (w miarę posiadanych środków):

- przebudowa chodnika wraz z rewitalizacją zieleni na ul. Ściegiennego, odc. ul. Grunwaldzka - Podchorążych (strona wschodnia);

- projekt przebudowy chodników wraz z rewitalizacją zieleni na ul. Kasztelańskiej;

- remont chodnika na ul. Rycerskiej, odc. ul. Kanclerska – Marcelińska – strona południowa;

- remont chodnika na ul. Podkomorskiej, przy Zespole Szkól Gastronomicznych od ul. Cześnikowskiej do ul. Kasztelańskiej - 1 etap do ul. Marszałkowskiej;

- remont chodnika na ul. Trybunalskiej, odc. ul. Miecznikowska – Marszałkowska;

- remont chodnika na ul. Grochowskiej, odc. ul. Promienista – Grunwaldzka – strona północna;

- remont chodnika na ul. Słonecznej, odc. ul. Orężna – Grunwaldzka – strona wschodnia;

- remont chodnika na ul. Grochowskiej, odc. ul. Pogodna – Grunwaldzka – strona południowa.

Pragniemy przypomnieć, że w chwili obecnej długość chodnika, który kwalifikuje się do natychmiastowej wymiany (nazwany przez nas „Chodnikiem klasy 3”) wynosi ok. 10,1 km.

Niezależnie od wszystkich oczekiwań przedstawionych powyżej, liczylibyśmy w niedalekiej przyszłości na naprawę chodników w rejonie ul. Listopadowej w związku z zakładaną przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Poznaniu kompleksową wymianą starego gazociągu z rur żeliwnych na gazociąg z polietylenu.


Rada Osiedla Grunwald Południe przy planowaniu kolejnych napraw chodników zamierza kierować się rankingiem ulic, który został teraz Państwu zaprezentowany [na ostatniej stronie gazetki] (istnieje możliwość jego aktualizacji co pewien czas).Życzeniem Rady Osiedla byłoby by za ok. 10 lat znalezienie chodnika szczególnie zdewastowanego, który wymaga pilnej wymiany (chodnika „klasy 3” wg zastosowanej klasyfikacji), stało się u nas trudne, a spacer znów mógł być przyjemnością na poznańskim Grunwaldzie.

Na facebooku Rady Osiedla Grunwald Południe znajduje - w formie tabelki - Szczegółowy opis stanu chodników w naszym rejonie.

Każdy może tu sprawdzić opis chodnika na swojej ulicy.


Uwagi dotyczące "rankingu" chodników można kierować na adres:


Każda taka uwaga jest dla nas poważną pomocą i będziemy za nią wdzięczni.


Wojciech Sokołowski

Członek Rady Osiedla Grunwald Południe[Informator Osiedlowy nr 77]

Comments


bottom of page