top of page
  • sokwoj1

SPACERUJĄC NASZYMI CHODNIKAMI… (lipiec-wrzesień 2018)


Wygodny, bezpieczny chodnik potrzebny jest każdemu, zwłaszcza osobom starszym, których jest coraz więcej.

Czy coś się poprawiło od roku 2016, kiedy publikowaliśmy poprzedni „ranking” chodników wymagających pilnej wymiany?

Zaktualizowaliśmy nasz raport wg stanu na wrzesień 2018.

cd. str. 6 i 8
Stan chodników na Grunwaldzie jest nadal opłakany. Wiele z nich nie było remontowanych od kilkudziesięciu lat.


Naprawy prowadzi w Poznaniu Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), który z braku odpowiednich środków w dyspozycji Rady Osiedla wykonuje zdecydowanie za mało remontów w stosunku do potrzeb.


Rada Osiedla Grunwald Południe już kilka lat temu postanowiła znaczną część skromnych środków, jakimi może dysponować, przeznaczać na naprawy naszych trotuarów skupiając się zwłaszcza na najbardziej zniszczonych odcinkach.


Poniżej przedstawiamy zestawienie działań ostatnio podjętych w tym celu.


Już w latach 2011-2014 na naprawy infrastruktury Rada przeznaczyła 552 000 zł.

Naprawiono za to chodniki przy ul. Raszyńskiej, Kłuszyńskiej i Promienistej (ok. 2650 m).


Budżet Rady Osiedla na rok 2015 wyniósł: 666 567zł. Na naprawy chodników przeznaczyliśmy z niego 73,51%, czyli kwotę: 490 000zł.

Naprawiono za to chodniki przy ul. Gwiaździstej, Racławickiej (do posesji nr 64 włącznie) i skrzyżowanie ulic Ściegiennego/Promienista (ok. 969 m chodnika) oraz wykonano dokumentację techniczną remontu jezdni i chodnika na ul. Belwederskiej.


Budżet Rady Osiedla na rok 2016 wyniósł: 697 285zł. Na naprawy chodników przeznaczyliśmy z niego 70,99%, czyli kwotę: 495 000zł.

Naprawiono za to chodniki przy ul. Drzewieckiego, Marszałkowskiej (od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podstolińskiej – strona wschodnia), Miecznikowskiej (od ul. Trybunalskiej do ul. Bułgarskiej), Pogodnej (od ul. Ściegiennego do ul. Kłuszyńskiej), Racławickiej (od ul. Grunwaldzkiej do posesji nr 66 włącznie), Trybunalskiej (od ul. Kasztelańskiej do ul. Trybunalskiej 17) (ok. 1164 m chodnika).

Wykonano też remont nawierzchni jezdni ulic: Kłuszyńskiej (od ul. Pogodnej do ul. Raszyńskiej) i Rycerskiej (od ul. Grochowskiej do ul. Marcelińskiej) .


Budżet Rady Osiedla na rok 2017 wyniósł: 601 177zł. Na naprawy chodników przeznaczyliśmy z niego 67,13%, to jest kwotę: 403 574zł.

Naprawiono za to chodniki przy ul. Podkomorskiej (od ul. Marszałkowskiej do ul. Kasztelańskiej), Rycerskiej (od ul. Grochowskiej do ul. Marcelińskiej) (ok. 810 m chodnika).

Wykonano też projekt koncepcyjny przebudowy chodników wraz z rewitalizacją zieleni na ul. Kasztelańskiej.


Budżet Rady Osiedla na rok 2018 wyniósł: 608 576zł. Na naprawy chodników przeznaczyliśmy z niego 59,55%, to jest kwotę: 362 393zł.

Naprawiono za to chodnik przy ul. Słonecznej (od ul. Grunwaldzkiej do ul. Grochowskiej – strona wschodnia) (ok. 331 m chodnika).

Trwają już prace przy remoncie chodnika na ul. Trybunalskiej, odc. od ul. Kasztelańskiej do Marszałkowskiej – po stronie wschodniej).


W roku 2018 ze środków Rady Osiedla mają jeszcze zostać wykonane remonty chodników na ul. Grochowskiej (od ul. Promienistej do Grunwaldzkiej – strona północna oraz od ul. Pogodnej do Grunwaldzkiej – strona południowa).


Na rok 2019 budżet Rady Osiedla wyniesie: 682 023zł. Zamierzamy przeznaczyć z niego na naprawy chodników 38,83%, to jest kwotę: 264 839zł.

Stałym zamiarem Rady Osiedla od kilku lat jest podjęcie przebudowy chodnika wraz z rewitalizacją zieleni na ul. Ściegiennego.

Chcielibyśmy wierzyć, że, po uzyskaniu niezbędnych akceptacji ZDM, będzie można rozpocząć tę pracę w roku 2019.


Niezależnie od budżetu Rady Osiedla, ze środków miejskich, w roku 2017 przebudowano ulicę Husarska, a w roku 2018 ulicę Cześnikowską.


Na rok 2019 planowany jest, również ze środków miejskich, remont chodników ulicy Palacza (od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorążych).


W związku z planowaną przez Miasto budową drogi rowerowej na ul. Grunwaldzkiej oczekujemy na naprawę ze środków miejskich długich odcinków chodnika wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej na terenie naszego osiedla (strona parzysta – od ul. Smoluchowskiego do Ronda Jeziorańskiego; strona nieparzysta – od Grochowskiej do Marszałkowskiej).


W rejonie ulicy Listopadowej mamy nadzieję na naprawę chodników przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Poznaniu (w związku z zakładaną kompleksową wymianą starego gazociągu z rur żeliwnych na gazociąg z polietylenu)Ogólna długość chodników i miejsc, na których chodnika brak, choć powinien być, w rejonie Grunwald Południe wynosi ok.: 72,9 km. Z tego chodnik, który należałoby natychmiast wymienić („klasy 3”) w roku 2018 stanowi 11,39% całości czyli ok. 8,3 km (w roku 2016 było to 13,96% i 10,1 km chodników w fatalnym stanie).

Aktualny wykres (na wrzesień roku 2018) [umieszczony na ostatniej stronie gazetki] obrazuje długość odcinków „Chodnika klasy 3 – niedostatecznego” na poszczególnych ulicach Rejonu Grunwald Południe. Wykres ten wskazuje wyraźnie gdzie są najpilniejsze potrzeby naprawy chodników w naszym Rejonie.


Rada Osiedla Grunwald Południe przy planowaniu kolejnych napraw chodników nadal zamierza kierować się wspomnianym rankingiem ulic.Życzeniem Rady Osiedla jest nadal by za ok. 8 lat znalezienie chodnika szczególnie zdewastowanego, który wymaga pilnej wymiany (chodnika „klasy 3” wg zastosowanej klasyfikacji), stało się u nas naprawdę trudne, a spacer na poznańskim zielonym Grunwaldzie znów mógł być przyjemnością.
Na facebooku Rady Osiedla Grunwald Południe znajduje - w formie tabelki - Szczegółowy opis stanu chodników w naszym rejonie.

Każdy może tu sprawdzić opis chodnika na swojej ulicy.


Uwagi dotyczące "rankingu" chodników można kierować na adres:


Każda informacja o zmianach na Osiedlu jest dla nas poważną pomocą dlatego będziemy bardzo wdzięczni za Państwa współpracę.
[Informator Osiedlowy nr 85]

Yorumlar


bottom of page