top of page
  • sokwoj1

SPACERUJĄC NASZYMI CHODNIKAMI... (maj 2021)

Zaktualizowano: 5 lip 2021Wygodny, bezpieczny chodnik potrzebny jest każdemu, a zwłaszcza osobom starszym, których jest coraz więcej wśród nas…


Co się zmieniło od roku 2018, gdy przedstawialiśmy „ranking” najgorszych chodników wymagających wtedy pilnej naprawy?


Podstawą naszego „rankingu” jest podział chodników na 3 klasy wg stopnia zużycia:

stan 1 - dobry;

stan 2 - akceptowalny – nie wymaga obecnie interwencji;

stan 3 - zły – wymagający natychmiastowej wymiany.


Zaktualizowaliśmy ten raport według stanu na grudzień 2020.


Stan chodników na Grunwaldzie jest wciąż fatalny, choć miejscami zaczyna się powoli poprawiać. Wiele z nich nie było remontowanych od kilkudziesięciu lat.


Naprawy prowadzi w Poznaniu Zarząd Dróg Miejskich (ZDM).

Rada Osiedla ma niestety w dyspozycji tak mało środków, że może jednorazowo wykonać tylko skromną część z niezbędnych remontów.


Bardzo trudny finansowo okazał się zwłaszcza rok 2020, w którym nasze środki zostały zmniejszone z powodu epidemii COVID.


Rada Osiedla już od szeregu lat przeznacza znaczną część skromnych Państwa środków na naprawy trotuarów, zaczynając od najbardziej zniszczonych odcinków.


Oto działania w sprawie chodników, podejmowane w kolejnych latach.


• Już w latach 2011-2014 na naprawy infrastuktury Rada przeznaczyła 552 000 zł.

Naprawiono za to chodniki przy ul. Raszyńskiej, Kłuszyńskiej i Promienistej (ok. 2650 m).


Budżet Rady Osiedla na rok 2015 wyniósł: 666 567zł.

Na naprawy chodników przeznaczyliśmy z niego 73,51%, czyli kwotę: 490 000zł.

Naprawiono za to chodniki przy ul. Gwiaździstej, Racławickiej (do posesji nr 64 włącznie) i skrzyżowanie ulic Ściegiennego/Promienista (ok. 969 m chodnika) oraz wykonano dokumentację techniczną remontu jezdni i chodnika na ul. Belwederskiej.


Budżet Rady Osiedla na rok 2016 wyniósł: 697 285zł.

Na naprawy chodników przeznaczyliśmy z niego 70,99%, czyli kwotę: 495 000zł.

Naprawiono za to chodniki przy ul. Drzewieckiego, Marszałkowskiej (od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podstolińskiej – strona wschodnia), Miecznikowskiej (od ul. Trybunalskiej do ul. Bułgarskiej), Pogodnej (od ul. Ściegiennego do ul. Kłuszyńskiej), Racławickiej (od ul. Grunwaldzkiej do posesji nr 66 włącznie), Trybunalskiej (od ul. Kasztelańskiej do ul. Trybunalskiej 17) (ok. 1164 m chodnika).

Wykonano też remont nawierzchni jezdni ulic: Kłuszyńskiej (od ul. Pogodnej do ul. Raszyńskiej) i Rycerskiej (od ul. Grochowskiej do ul. Marcelińskiej).


Budżet Rady Osiedla na rok 2017 wyniósł: 601 177zł.

Na naprawy chodników przeznaczyliśmy z niego 67,13%, to jest kwotę: 403 574zł.

Naprawiono za to chodniki przy ul. Podkomorskiej (od ul. Marszałkowskiej do ul. Kasztelańskiej), Rycerskiej (od ul. Grochowskiej do ul. Marcelińskiej) (ok. 810 m chodnika).

Wykonano też projekt koncepcyjny przebudowy chodników wraz z rewitalizacją zieleni na ul. Kasztelańskiej.


Budżet Rady Osiedla na rok 2018 wyniósł: 608 576zł.

Na naprawy chodników przeznaczyliśmy z niego 59,55%, to jest kwotę: 362 393zł.

Naprawiono za to chodnik przy ul. Słonecznej (od ul. Grunwaldzkiej do ul. Grochowskiej – strona wschodnia), Trybunalskiej, (od ul. Kasztelańskiej do Marszałkowskiej – strona wschodnia)

(ok. 478 m chodnika).


Budżet Rady Osiedla na rok 2019 wyniósł: 682 023zł.

Na naprawy chodników przeznaczyliśmy z niego 38,83%, to jest kwotę: 264 839zł.

Naprawiono za to chodniki przy ul. Grochowskiej (od ul. Promienistej do Grunwaldzkiej – strona północna), Podstolińskiej (ok. 875 m chodnika).Budżet Rady Osiedla na rok 2020 wyniósł: 781 482zł.

Na naprawy chodników przeznaczyliśmy z niego 38,46%, to jest kwotę: 300 543,55zł.

Naprawiono za to chodniki przy ul. Olszynka (strona wschodnia), narożnik ulic Senatorska/Kasztelańska (strona zachodnia), Świetlana (od ul. Palacza do Ściegiennego – strona wschodnia) (ok. 319m chodnika).

W ostatnich dniach otrzymaliśmy też gotowy projekt przebudowy chodników Ściegiennego z rewitalizacją zieleni od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorążych.


Budżet Rady Osiedla na rok 2021 wynosi: 724 498zł.

Zamierzamy przeznaczyć z niego na naprawy chodników 51,53%, to jest kwotę: 373 349zł.

W roku 2021 zamierzamy rozpocząć długo oczekiwaną realizację przebudowę ul. Ściegiennego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorążych oraz remont chodnika na ul. Pogodnej.

Obecnie niecierpliwie czekamy na rozpisanie przez ZDM przetargu na przebudowę ul. Ściegiennego i pilne rozpoczęcie prac.Niezależnie od budżetu Rady Osiedla, w ostatnich latach wykonano ze środków miejskich:

w roku 2017 - przebudowę ulicy Husarskiej,

w roku 2018 – przebudowę ulicy Cześnikowskiej,

w roku 2019 - przebudowę ulicy Palacza od ul. Grunwaldzkiej do ul. Promienistej oraz remont chodnika ulicy Ściegiennego od ul. Pogodnej do ul. Promienistej,

w latach 2018, 2019 i 2020 - wybudowano drogę rowerową na ulicy Grunwaldzkiej od ronda Jeziorańskiego do ul. Bułgarskiej, i odnowiono biegnące obok chodniki.


Na ulicy Listopadowej (od ul. Palacza do ul. Jugosłowiańskiej – strona wschodnia) - Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Poznaniu w roku 2020 wyremontowała chodnik, przy okazji wymiany starego gazociągu z rur żeliwnych na gazociąg z polietylenu.Ogólna długość chodników i miejsc, gdzie chodnika wciąż brak, choć powinien być, na Osiedlu Grunwald Południe wynosi ok.: 72,9 km.

Z tego chodnik, który należałoby natychmiast wymienić („ klasy 3”) w roku 2020 stanowił ciągle 9,59% całości czyli ok. 7 km

(w roku 2018 było to 11,39% całości czyli ok. 8,3 km chodników, a w roku 2016 było to 13,96% całości czyli ok. 10,1 km chodników w fatalnym stanie).


Aktualny wykres (na grudzień roku 2020) - umieszczony na końcu - obrazuje długość odcinków „Chodnika klasy 3 – wymagającego natychmiastowej wymiany” na poszczególnych ulicach Osiedla Grunwald Południe.

Wykres wskazuje gdzie są największe potrzeby napraw wyjątkowo zniszczonych chodników w naszym rejonie.


Rada Osiedla Grunwald Południe przy planowaniu kolejnych napraw chodników nadal zamierza kierować się wspomnianym rankingiem ulic.Życzeniem Rady Osiedla jest by za ok. 6 lat znalezienie chodnika szczególnie zdewastowanego, który wymaga pilnej wymiany (chodnika „klasy 3” wg zastosowanej klasyfikacji), stało się u nas naprawdę trudne, a spacer na poznańskim, zielonym Grunwaldzie znów mógł być przyjemnością.
Za tabelą rankingu chodników umieściliśmy link do tabelki, w której przedstawiamy szczegółowo - stan chodników na poszczególnych odcinkach ulic.

Można tam sprawdzić opis stanu chodnika w swojej okolicy.


Uwagi na temat "rankingu" chodników można kierować między innymi na adres:

sokwoj.ws@gmail.com


Informacje o zmianach na Osiedlu są dla nas ważne i będziemy wdzięczni za Państwa pomoc.


Comments


bottom of page