top of page
  • sokwoj1

SPORT I REKREACJA NA OSIEDLU W I POŁOWIE 2008 ROKU (lipiec-sierpień 2008r.)

Zaktualizowano: 11 maj 2021

Rok bieżący jest pierwszym rokiem Rady Osiedla Kopernika – Raszyn III kadencji, a 9 już naszej działalności w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. Ważną rolę w tym zakresie odgrywają zajęcia sportowo-rekreacyjne. Mamy tutaj wszechstronne współdziałanie z placówkami oświatowo-wychowawczymi, klubami i organizacjami działającymi na terenie osiedla.

Efektem tego działania jest zorganizowanie w I półroczu br. 39 imprez sportowo-rekreacyjnych, w których udział wzięło 6.979 uczestników. Głównymi twórcami tych osiągnięć są nauczyciele, działacze klubów osiedlowych i organizacji, w tym Ognisko TKKF „Raszyn”. Warunkiem zorganizowania tych imprez jest posiadanie odpowiedniej bazy. Za udostępnianie boisk i sal gimnastycznych serdecznie dziękujemy placówkom oświatowym. Jako Rada Osiedla Kopernika – Raszyn możemy się pochwalić budową boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią. Do końca 2007 roku uczestniczyliśmy w budowie 7 boisk. Rok bieżący może być szczególnie udany, bo wybudowano już jedno boisko w Parku Raszyńskim m.in. dla wrotkarzy i deskorolkowców, a na dzień dzisiejszy znajdują się w budowie dwa boiska przy Szkole Podstawowej nr 74 i Szkole Podstawowej nr 90. Rok bieżący zakończymy więc posiadaniem 10 boisk. Są one udostępniane wszystkim grupom dzieci i młodzieży po godzinach lekcyjnych.

Posiadamy także w rejonie parku przygotowane dwa place i dokumentację do budowy kolejnych boisk – jednego w Parku, a drugiego przy Gimnazjum nr 54. Będą to boiska pełnowymiarowe, wielofunkcyjne przy Gimnazjum do piłki nożnej z zapleczem gospodarczym, a w parku do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej. To ostatnie posiada już zainstalowane specjalne oświetlenie. Wykonanie tych obiektów przewidujemy na rok 2009.

Ze zorganizowanych 39 imprez, 20 to imprezy w ramach współzawodnictwa na poziomie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w których uczestniczy 14 szkół.

Punktacja za I półrocze br. przedstawia się następująco:

Szkoły Podstawowe

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 7 pkt. 30

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 80 pkt. 28

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 90 pkt. 22

IV miejsce Szkoła Podstawowa nr 74 pkt. 19

Gimnazja

I miejsce Gimnazjum nr 54 pkt. 22

II miejsce Gimnazjum nr 51 pkt. 19

III miejsce Gimnazjum nr 53 pkt. 17

IV miejsce Gimnazjum Katolickie pkt. 4

Gimnazjum to włączyło się, jako nowopowstałe, tylko do 2 z 6 zaliczanych imprez.

Szkoły Ponadgimnazjalne

I miejsce XI Liceum Ogólnokształcące pkt. 20

II miejsce Zespół Szkół Ekonomicznych pkt. 17

III miejsce Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych pkt. 13

IV miejsce Zespół Szkół Gastronomicznych pkt. 11

V miejsce Zespół Szkół Budowlanych pkt. 8

VI miejsce Technikum Elektroniczno-Mechaniczne pkt. 5

Gospodarzami wszystkich imprez byli nauczyciele poszczególnych szkół, a profesjonalną obsadę sędziowską zapewniał Zarząd Wojewódzki TKKF. Za zaangażowanie się w nasze imprezy wszystkim serdecznie dziękujemy.


Henryk Marciniak


[Informator Osiedlowy nr 30]

Comments


bottom of page