top of page
  • sokwoj1

SZANOWNI MIESZKAŃCY OSIEDLA (maj-czerwiec 2011)

Zaktualizowano: 11 maj 2021

W Radzie Osiedla Kopernika Raszyn działałem przez trzy kadencje. Obecnie po reorganizacji Rady i nadaniu jej nowej nazwy Osiedla Grunwald-Południe, nie brałem udziału w wyborach do IV kadencji . Z tego powodu złożyłem również rezygnację z funkcji Redaktora Naczelnego ,,Informatora Osiedlowego" . Tą drogą składam serdeczne podziękowanie za aktywną współpracę

wszystkim, którzy pod każdym względem aktywnie włączali się do działania na rzecz poprawy naszej „Społeczności Lokalnej”.

Szczególnie dziękuję członkom Rady Osiedla wszystkich kadencji gdzie przez 9 lat pełniłem funkcję Przewodniczącego Zarządu.

Serdecznie dziękuję placówkom oświatowo-wychowawczym, ich Dyrekcjom oraz Gronom Pedagogicznym za aktywne włączanie się w nasze działania i inicjowanie wielu poczynań dla dzieci i młodzieży.

Składam również serdeczne podziękowania za współpracę organizacjom i instytucjom, a w szczególności Klubom Osiedlowym Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik i Raszyn, Kołom Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 66 i 72, Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Sokoły" oraz Parafii Św. Rodziny. Współdziałanie z tymi placówkami było dla mnie wielką przyjemnością oraz źródłem zdobywania wielu doświadczeń.

Serdeczne podziękowania za współpracę składam również Radnym Miejskim. Prezydium Rady Miasta, Dyrekcjom Wydziałów oraz ich Pracownikom.

Kolegium Redakcyjnemu „Informatora Osiedlowego”, którego przez 7 lat byłem Redaktorem Naczelnym, szczególnie dziękuję za współpracę.

Tak nowej Radzie Osiedla jak i Redaktorowi Naczelnemu życzę dobrej współpracy i dużo zadowolenia.

Henryk MarciniakPS. Redakcja załącza podziękowanie od Rady za wieloletnią działalność.


W imieniu Rady Osiedla ll i lll kadencji, Kolegium Redakcyjnego „Informatora Osiedlowego" i swoim własnym pragnę podziękować Panu, za wieloletnie zaangażowanie się w działalność wydawniczą

Rady Osiedla…

W upływającym miesiącu mija 7 lat od podjęcia przez Pana funkcji Redaktora Naczelnego wydawanego przez Radę Osiedla czasopisma pt. „Informator Osiedlowy”.

W czasopiśmie tym poruszaliśmy sprawy interesujące całą społeczność osiedlową, nie unikając problemów kontrowersyjnych... Pańskie zaangażowanie w pełnienie swej funkcji owocowało zawsze znajdowaniem takiej formuły działania, jako redaktora Naczelnego naszego Informatora, która pozwalała rozwiązywać zaistniałe problemy z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych.

Dziś, po 7 latach pełnienia funkcji Redaktora Naczelnego „Informatora Osiedlowego”, za tę bezinteresowność w swym działaniu serdecznie Panu dziękuję.

Jednocześnie pragnę życzyć Panu wszystkiego najlepszego na dalsze dni.


Przewodniczący Rady

Osiedla Grunwald Południe

Jerzy Mencel


[Informator Osiedlowy nr 47]

Comments


bottom of page