top of page
  • sokwoj1

TEREN DZIAŁANIA RADY OSIEDLA KOPERNIKA - RASZYN (lipiec-sierpień 2008r.)

Zaktualizowano: 11 maj 2021

Osiedle Kopernika – Raszyn działa od roku 2000. Początkowo obejmowało jedynie teren leżący po południowej stronie ulicy Grunwaldzkiej. Współpracowaliśmy jednak również ze szkołami leżącymi poza naszym Osiedlem. Były to rejony Szkoły Podstawowej nr 74 i Szkoły Podstawowej nr 90.

Szkoły te aktywnie włączały się w nasze imprezy, ale występowały jedynie na prawach „gościa” – mogły tylko zdobywać nagrody występując w naszych turniejach, nie korzystały zaś z pomocy finansowej z budżetu Rady. Również mieszkańcy tych rejonów nie mogli korzystać w żadnym zakresie z praw mieszkańców Osiedla. Szkoły te podjęły inicjatywę przyłączenia się do naszego Osiedla. Załatwianie sprawy przyłączenia trwało prawie trzy lata. Starania, wspólne już obu grup inicjatywnych, zostały uwieńczone sukcesem i w dniu 29 listopada 2005 roku została podjęta Uchwała Rady Miasta Poznania akceptująca wolę tych lokalnych społeczności.

Po uprawomocnieniu się tej uchwały z dniem 29 grudnia 2005 roku, obie szkoły i ich rejony stały się członkami społeczności Kopernika – Raszyn. W wyniku tego działania Osiedle Kopernika – Raszyn powiększyło się wtedy o około 1,5 km², a liczba mieszkańców wzrosła o ponad 6.700 osób.

W chwili obecnej teren działania Rady Osiedla Kopernika – Raszyn zamieszkuje prawie 26.900 osób, a jego powierzchnia wynosi około 3,8 km².

Na przyłączonym terenie przybyło nam 11 placówek oświatowych. Są to: 5 przedszkoli, 3 szkoły podstawowe, w tym jedna specjalna, 1 gimnazjum, 2 szkoły ponadgimnazjalne oraz Poznańskie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Mamy więc na terenie działania Rady Osiedla Kopernika – Raszyn łącznie 28 placówek kulturalno-oświatowych. Są to 2 Filie Biblioteki Raczyńskich, 9 przedszkoli, 7 szkół podstawowych, 3 gimnazja, 6 szkół ponadgimnazjalnych oraz Poznańskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

Na terenie Osiedla działają następujące Parafie:

Rzymsko-katolicka Świętej Rodziny

Rzymsko-katolicka Św. Jana Kantego

Rzymsko-katolicka Św. Krzyża (do osiedla należy tylko część parafii)

Ewangelicko-Augsburdzka pod wezwaniem Łaski Bożej

Działają tu także dwie Spółdzielnie mieszkaniowe:

SM „Grunwald” – Osiedle Kopernika i Osiedle Raszyn

SM „Wielkopolanka”

Aktualny teren działania Rady Osiedla Kopernika – Raszyn pokazuje mapka.


[Informator Osiedlowy nr 30]

Comments


bottom of page