top of page
  • sokwoj1

UROCZYSTA SESJA (kwiecień-czerwiec 2016)


W dniu 21.04.2016 odbyła się XI sesja Rady Osiedla Grunwald Południe. Sesja ta miała szczególny charakter ponieważ w całości poświęcona była długoletniemu przewodniczącemu Rady Osiedla, a także wielkiemu społecznikowi panu Jerzemu Menclowi. Na tę uroczystość przybyło wielu znakomitych gości. Pan Jerzy Mencel przybył z małżonką. Przybyla również radna miejska pani Karolina Fabiś-Szulc, proboszczowie parafii Św. Rodziny oraz Św. Jana Kantego, przełożona zgromadzenia sióstr Albertynek, przedstawiciele Gimnazjum nr 54, pani dyr. Niepublicznego Przedszkola im. L. Krzemienieckiej, pani dyr. Szkoły Podstawowej nr 7, pani dyr. Przedszkola nr 47, pan H. Marciniak – były radny i przewodniczący zarządu Osiedla Kopernika Raszyn, przewodniczący Koła Emerytów nr 66, przewodniczący Koła Emerytów nr 72, pani E. Piaskowska była radna osiedla oraz radni teraźniejszej kadencji.

Gości powitał i podziękowanie za długoletnią pracę złożył obecny przewodniczący Maciej Barełkowski, również dostojni goście nie szczędzili ciepłych słów dostojnemu jubilatowi. Uroczystość odbyła się na terenie Szkoły Podstawowej nr 74 gdzie gościny udzieliła nam pani dyrektor Jolanta Czereśniowska. Uroczystość uświetnił występ zespołu muzycznego pod kierunkiem pana dyr., Jana Olebińskiego. Nie mogło zabraknąć też słodkiego akcentu do kawy, na Jubilata i gości czekały wspaniałe torty i owoce. Gwoździem programu i zaskoczeniem, był wzruszający pokaz zdjęć z całokształtu pracy jubilata. Pokaz również był pomysłem dyrekcji.Małgorzata Machocka

członek Rady Osiedla Grunwald Południe


[Informator Osiedlowy nr 76]

Comments


bottom of page