top of page
  • sokwoj1

W POZNANIU JEST PONAD 80 KOPERT DLA DOSTAW. JAK Z NICH KORZYSTAĆ? (7 GRUDNIA 2021)


Koperty dla dostaw to wyznaczone miejsca postojowe przeznaczone dla rozwożących towary na terenie Poznania.


Uprawniają do 15-minutowego postoju. Przypominamy o tym rozwiązaniu dostawcom i przedsiębiorcom. Parkowanie samochodów dostawczych na czas wyładunku towarów musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niedopuszczalny jest postój na chodnikach, drogach rowerowych czy przed przejściami dla pieszych. Takie zachowanie stwarza zagrożenie dla innych użytkowników dróg, szczególnie pieszych - przypomina Agata Kaniewska, rzecznik ZDM.


Dostawcy towarów (m.in. kurierzy) mogą parkować na kopertach dla dostaw, a także na miejscach postojowy w Strefie Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania do 15 minut, w ramach wykupionego identyfikatora - dodaje.


Koperty zlokalizowane są na Starym Mieście, Jeżycach, Łazarzu i Śródce. Łącznie jest ponad 80. Każda z nich jest odpowiednio oznaczona oznakowaniem poziomym oraz tabliczką informującą o możliwości postoju. Aby skorzystać z koperty dla dostaw należy zakupić identyfikator wraz z zegarem parkingowym uprawniającym do postoju. 300 złotych kosztuje identyfikator, który uprawnia do parkowania przez 6 miesięcy na wszystkich wyznaczonych miejscach - jest ich ponad 80. 120 złotych trzeba zapłacić za identyfikator na jedną, wybraną kopertę znajdującą się w lokalizacji najbliższej adresowi wykonywania działalności.


Co ważne - identyfikator nie obowiązuje na kopertach komercyjnych i kopertach dla osób z niepełnosprawnościami. Identyfikator i zegar parkingowy należy wystawić za przednią szybę pojazdu. Oba dokumenty muszą być umieszczone w widocznym miejscu w celu weryfikacji czasu postoju przez kontrolera ZDM. Na zegarze parkingowym kierowca zobowiązany jest wskazać czas rozpoczęcia parkowania.


Z jednej koperty dla dostaw może korzystać kilka podmiotów gospodarczych (koperty są współdzielone). O szczegóły można zapytać dzwoniąc pod nr 61 646 33 44 lub pisząc na e-mail: zdmwp@zdm.poznan.pl.

Autor: j


[ze strony internetowej epoznan]

Comments


bottom of page