top of page
  • sokwoj1

WYWIAD Z NOWYM PRZEWODNICZĄCYM RO GRUNWALD POŁUDNIE, PANEM MACIEJEM BAREŁKOWSKIM(styczeń-marzec2016)


Dzień dobry. Proszę opowiedzieć kilka słów o sobie.

Dzień dobry. Od urodzenie mieszkam w Poznaniu, na terenie zarządzanym przez Radę Osiedla Grunwald Południe (RO). Ukończyłem XI LO w Poznaniu oraz Politechnikę Poznańską. Z wykształcenia jestem mgr inż. elektrykiem, specjalistą Systemów Pomiarowych w Przemyśle i Inżynierii Biomedycznej. Zawodowo zajmuję się serwisem urządzeń m. in. laboratoryjnych medycznych. Jestem również kierownikiem serwisu biochemii klinicznej.

Jak trafił Pan do Rady Osiedla – jest Pan młodą osobą, co Panem kierowało?

Do rady Osiedla trafiłem 10 lat temu. Postanowiłem zaangażować się w los mojej małej ojczyzny. Chciałem mieć wpływ zarówno na inwestycje wykonywane na terenie Osiedla, jak i pragnąłem zintegrować społeczeństwo. W innych Radach Osiedli spotkać można młodszych ode mnie, którzy są zaangażowani w losy naszego miasta. Uważam to za dobry trend.

Jak ocenia Pan dotychczasowe funkcjonowanie Rady ostatnich kadencji?

RO funkcjonuje poprawnie. Panuje opinia, że zaangażowanie jej członków jest zbyt małe. Czasem można usłyszeć też niesprawiedliwe słowa krytyki. Wydaje mi się, że wynika to z niskiej świadomości ludzi, zarówno w kwestii działań podejmowanych przez RO, jak i jej kompetencji.

Jakie ma Pan plany na kolejne lata (co uznaje Pan za najważniejsze w działaniach Rady)?

Za główny cel – i z pewnością mogę stwierdzić, że jest to priorytet – stawiamy sobie, wraz z pozostałymi członkami RO, stworzenie wieloletniego planu inwestycyjnego RO.

Dziękuję za rozmowę.

Ja również dziękuję.


Rozmowę przeprowadził Marek Nowak – członek Rady Osiedla Grunwald Południe


[Informator Osiedlowy nr 75]

ความคิดเห็น


bottom of page