top of page
  • sokwoj1

XV SESJA RADY OSIEDLA GRUNWALD POŁUDNIE

Zaktualizowano: 9 lip 2021

26 maja 2021 r. o godzinie 18:00 odbędzie się, w trybie zdalnym, XV sesja Rady Osiedla Grunwald Południe.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.

2. Wystąpienia gości obecnych na sesji.

3. Sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla między sesjami.

4. Omówienie projektu przebudowy chodników w pasie drogowym ul. Ściegiennego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorążych.

5. Omówienie projektu przebudowy ul. Kasztelańskiej w Poznaniu.

6. Omówienie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi wewnętrznej znajdującej się między ul. Rycerską a ul. Marcelińską w Poznaniu.

7. Omówienie projektu ul. Obozowej.

8. Omówienie lokalizacji stoiska handlowego na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z Jugosłowiańską.

9. Omówienie uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla "Rejon Stadionu Miejskiego".

10. Omówienie zmian w planie finansowym na 2021 rok.

11. Komunikaty i oświadczenia.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zamknięcie sesji.


Comments


bottom of page