top of page
  • sokwoj1

XX SESJA RADY OSIEDLA GRUNWALD POŁUDNIE

Zaktualizowano: 3 lis 2021


3 listopada 2021 r. o godzinie 18:00 odbędzie się, w trybie zdalnym, XX sesja Rady Osiedla Grunwald Południe.


Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.

2. Wystąpienia gości obecnych na sesji.

3. Sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla między sesjami.

4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zagospodarowania zielenią w ul. Księżycowej.

5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu organizacji ruchu w ul. Księżycowej.

6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zagospodarowania zielenią w ul. Pogodnej.

7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu organizacji ruchu w ul. Pogodnej.

8. Projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska wobec zabudowy Fortu VIIa.

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany projektu planu wydatków na 2022 r.

10. Projekt uchwały w sprawie stanowiska w sprawie lokalizacji Centrum Sztuk Walki na ulicy Reymonta.

11. Projekt uchwały przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków wiceprzewodniczącego Rady.

12. Projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Osiedla Grunwald Południe.

13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Osiedla.

14. Projekt uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Osiedla Grunwald Południe.

15. Komunikaty i oświadczenia.

16. Wolne głosy i wnioski.

17. Zamknięcie sesji.

Σχόλια


bottom of page