top of page
  • sokwoj1

XXI SESJA RADY OSIEDLA GRUNWALD POŁUDNIE


8 grudnia 2021 r. o godzinie 18:00 odbędzie się, w trybie zdalnym, XXI sesja Rady Osiedla Grunwald Południe.

Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.

2. Wystąpienia gości obecnych na sesji.

3. Sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla między sesjami.

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2022 r.

5. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o ujęcie zadania w budżecie Miasta Poznania.

6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu organizacji ruchu

w ul. Kasztelańskiej.

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany projektu planu wydatków na 2022 r.

8. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.

9. Omówienie reformy jednostek pomocniczych.

10. Komunikaty i oświadczenia.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zamknięcie sesji.

Comments


bottom of page