top of page
  • sokwoj1

XXIV SESJA RADY OSIEDLA GRUNWALD POŁUDNIE


30 marca 2022 r. o godzinie 18:00 odbędzie się, w trybie zdalnym, XXIV sesja Rady Osiedla Grunwald Południe.Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.

2. Wystąpienia gości obecnych na sesji.

3. Sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla między sesjami.

4. Projekt uchwały w sprawiewniosku do Rady Miasta Poznania i Prezydenta o podjęcie działań w zakresie ochrony przed hałasem imprezowym na Osiedlu.

5. Projekt uchwały w sprawiewniosków do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie potrzeb inwestycyjnych Osiedla.

6. Omówienie zaopiniowania zamiaru zbycia nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Grochowskiej.

7. Omówienie wniosków do Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu w zakresie Osiedla Grunwald Południe.

8. Komunikaty i oświadczenia.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zamknięcie sesji.

Comments


bottom of page