top of page
  • sokwoj1

XXX SESJA RADY OSIEDLA GRUNWALD POŁUDNIE

Zaktualizowano: 15 gru 202215 grudnia 2022 r. o godzinie 19:00 odbędzie się, w trybie zdalnym, XXX sesja Rady Osiedla Grunwald Południe.


Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.

2. Wystąpienia gości obecnych na sesji.

3. Sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla między sesjami.

4. Projekt uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania sesji Rady Osiedla.

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków, celowych naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 80 na 2022 rok.

6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu budowy przystanków autobusowych „Ptasia” na ulicy Ptasiej.

7. Komunikaty i oświadczenia.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zamknięcie sesji.


Dołącz do spotkania Zoom:


留言


bottom of page