top of page
  • sokwoj1

XXXIII SESJA RADY OSIEDLA GRUNWALD POŁUDNIE5 kwietnia 2023 r. o godzinie 18:00 odbędzie się, w trybie zdalnym, XXXIII sesja Rady Osiedla Grunwald Południe.


Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.

2. Wystąpienia gości obecnych na sesji.

3. Sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla między sesjami.

4. Projekt uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania sesji Rady Osiedla.

5. Projekt uchwały w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych na 2023 rok.

6. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.

7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania zmieniającej uchwałę Nr LXII/1143/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie wydłużenia kadencji rad osiedli Miasta Poznania, w zakresie dotyczącym kadencji Rady Osiedla Grunwald Południe.

8. Projekt uchwały w sprawie stanowiska w sprawie wyników konsultacji społecznych w zakresie organizacji ruchu w „Enklawie Abisynia”.

9. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Rady Miasta Poznania o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „GRUNWALD część C w Poznaniu”.

10. Projekt uchwały w sprawie w sprawie wniosku do Rady Miasta Poznania i Prezydenta o podjęcie działań w zakresie projektu planowanej trasy tramwajowej na Osiedle Kopernika.

11. Omówienie propozycji nielegalnych reklam w kontekście uchwały krajobrazowej.

12. Komunikaty i oświadczenia.

13. Wolne głosy i wnioski.

14. Zamknięcie sesji.

Dołącz do spotkania Zoom:
Comments


bottom of page