top of page
  • sokwoj1

XXXV SESJA RADY OSIEDLA GRUNWALD POŁUDNIE

Zaktualizowano: 5 lip 20235 lipca 2023 r. o godzinie 18:00 odbędzie się XXXV sesja Rady Osiedla Grunwald Południe - - w trybie stacjonarnym w Siedzibie Rady Osiedla - XI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. P. Ściegiennego 134.


Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.

2. Wystąpienia gości obecnych na sesji.

3. Sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla między sesjami.

4, Projekt uchwały w sprawie wniosków do Prezydenta Miasta Poznania o ujęcie w Budżecie Miasta na 2024 rok zadań dotyczących obszaru Osiedla.

5. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie ochrony drzew na ulicy Grochowskiej przy tworzeniu koncepcji planowanej trasy tramwajowej, w uzupełnieniu uchwały z 5 kwietnia 2023 r. 6. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.

7. Omówienie propozycji zadań do planu wydatków Osiedla na 2024 rok.

8. Komunikaty i oświadczenia.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zamknięcie sesji.


Comments


bottom of page