top of page
  • sokwoj1

ZASTĘPCY KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI (listopad-grudzień 2008r.)

Zaktualizowano: 12 maj 2021

nadkom. Tomasz Trawiński, I Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu

Nadkom. Tomasz Trawiński jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa, studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz ukończył Studium Zarządzania w Szczytnie.

Karierę zawodową w Policji rozpoczął w 1991 roku w Komendzie Rejonowej Policji w Nowym Mieście. Był tam dzielnicowym, kierownikiem referatu, a następnie Z-cą Naczelnika Wydziału Prewencji. Od 1999 roku był Naczelnikiem Sztabu Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Sześć lat później został Naczelnikiem Sekcji Prewencji. Od 16 lutego 2006 był Z-cą Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu, a od 3 lipca 2006 jest I z-cą komendanta.

Nadkom. Tomasz Trawiński urodził się w 1972 roku w Gnieźnie. Ukochana żona Justyna i dzieci – syn Jakub i kilkumiesięczna córeczka Oliwia sprawiają, że jest szczęśliwym człowiekiem. Pasjonuje się literaturą sensacyjną i interesuje sportem.


mł. insp. Wojciech Kawa, Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu

Mł. insp. Wojciech Kawa od 1987 r. przez trzy lata kształcił się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Następnie przeniósł się do Poznania, gdzie w Komisariacie Policji Poznań – Stare Miasto pełnił służbę w Sekcji Dochodzeniowo Śledczej. Po kilku latach objął stanowisko naczelnika wymienionej sekcji. W latach 90-tych został absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku administracyjnym, a w roku 2001 ukończył Studium Zarządzania w Szczytnie. W 2004 roku został powołany na stanowisko Z-cy Komendanta Pionu Kryminalnego w KP Poznań – Pólnoc. Dwa lata później do kwietnia 2007 roku Wojciech Kawa był Komendantem w Komisariacie Policji na Wildzie.

Mł. insp. Wojciech Kawa urodził się w 1966 roku. Żona Aneta, córka Olga i 4-letni syn Maciej nadają największy sens jego życiu. Jego pasją jest historia II Wojny Światowej oraz dzieje jednostek specjalnych. Wolny czas wykorzystuje na pieszą turystykę górską i krajoznawcze podróże.


Redakcja


[Informator Osiedlowy nr 32]

Comments


bottom of page