top of page

OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE

Skład Rady Osiedla

Maciej Barełkowski, Jolanta Czereśniowska, Anna Górna, Elżbieta Hasińska, Jakub Karczyński, JustynaKlak-Nowakowa, Maria Korpal, Piotr Łopiński, Monika Maćkowiak, Wanda Meissner-Statkiewicz (Wiceprzewodnicząca Rady), Włodzimierz Nowak, Jan Olebiński, Karolina Olejnik, Elżbieta Preiss, Mirosław Preiss, Anna Sasiak-Patkowska, Renata Skąpska, Wojciech Sokołowski, Jerzy Wróblewski, Filip Wudarski, Tomasz Wudarski.

Skład Zarządu Osiedla

Włodzimierz Nowak, Jerzy Wróblewski (Zastępca Przewodniczącego Zarządu), Jakub Karczyński, Wojciech Sokołowski, Paulina Suszka.

Przewodniczący Rady Osiedla

Wudarski Tomasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Włodzimierz Nowak

bottom of page