top of page

OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE

Pogotowie wodno-kanalizacyjne, uszkodzenia studzienek kanalizacji deszczowej: 

  • 994;

 

Pogotowie ciepłownicze:

  • 993;

 

Pogotowie gazowe:

  • 992;

 

Pogotowie energetyczne:

  • 991;

 

Usterki studzienek kablowych:

  • Netia – 801 802 803,    22 711 11 11,    793 800  300;

  • Orange – 510 100 100;

 

Awarie sygnalizacji świetlnej i zniszczenia znaków drogowych, uszkodzenia pasa drogowego i tabliczek z nazwami ulic, uszkodzenia nawierzchni drogowej: 

  • 61 661 44 02,    61 661 44 46;

 

Zimowe utrzymanie ulic administrowanych przez ZDM:

  • 61 647 72 31;

 

 

Wszystkie zgłoszenia do ZDM można również kierować pod adres email:

zgloszenia@zdm.poznan.pl .

bottom of page