top of page
  • sokwoj1

DAJ KURZE GRZĘDĘ... (29 CZERWCA 2021)


Gdy budowano łącznik pieszo - rowerowy pomiędzy skrzyżowaniem Bułgarska/Marcelińska a Rycerską (wzdłuż Skweru Labudy) liczono, między innymi, na uporządkowanie przestrzeni dookoła. Tymczasem stało się odwrotnie.


Okazało się, że kierowcy uznali to miejsce za doskonały parking. Co więcej, zdewastowali świeżo posianą trawę. Straż Miejska, zgodnie z przyjętą w Poznaniu interpretacją, nie wyciąga żadnych konsekwencji wobec kierowców tam, gdzie trawy już nie ma, choć nie kto inny jak kierowcy do tego stanu doprowadzili. Cóż, taka interpretacja oznacza mniej pracy dla strażników.

Stan łącznika był powodem do dyskusji na ostatniej sesji Rady Osiedla. Zwyciężył pogląd, że kierowców należy wprawdzie dyscyplinować, ale nie ma potrzeby całkowitej likwidacji parkowania w tym miejscu.


Obawiam się, że taki kompromis tylko zachęci kierowców do dalszego rozjeżdżania poboczy, w myśl przysłowia „Daj komuś palec, weźmie całą rękę”, względnie „Daj kurze grzędę, a wyżej siędę”.


Skąd takie przypuszczenie? Otóż, kierowcy nie przebierają w środkach, by tylko mieć gdzie zaparkować: ostatnio w pobliżu dwukrotnie wyrwano świeżo zabetonowane słupki uniemożliwiające wjazd na chodnik. Nie wydaje mi się, by było to możliwe w cywilizowanym kraju.


Cóż, pozostaje wystawić społeczną nocną wartę, która w razie potrzeby sfotografuje wandali i wezwie odpowiednie służby.


Darek Preiss


[Informator Osiedlowy nr 96]

Comentarios


bottom of page