top of page
  • sokwoj1

DARMOWYCH PRZEJAZDÓW NIE BĘDZIE. NOWE ZASADY W TRANSPORCIE PUBLICZNYM DLA UCHODŹCÓW (7 VI 2022)W celu wsparcia uchodźców z Ukrainy w transporcie publicznym Rada Miasta Poznania uchwaliła zasady pomocy, które będą obowiązywały od 1 lipca 2022 roku.


Do 30 czerwca br. uchodźcy mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów w transporcie organizowanym przez ZTM Poznań na obszarze aglomeracji poznańskiej przysługujące na podstawie wystawianych przez ZTM zaświadczeń.


Od 1 lipca br. uchodźcy będą mogli korzystać z kilku form wsparcia w komunikacji organizowanej przez ZTM. Wśród nich wymienia się bezpłatne przejazdy na podstawie specjalnie wydanego zaświadczenia ZTM Poznań ważnego w terminie 14 dni od dnia wystawienia.


Zaświadczenie ma ułatwić uchodźcom przemieszczanie w celu załatwienia części formalności takich jak m.in. złożenie wniosku o PESEL, zorganizowanie miejsca pobytu, złożenia wniosku o kartę PEKA lub złożenie wniosku o świadczenie pieniężne w Poznańskim Centrum Świadczeń - informuje Bartosz Trzebiatowski, rzecznik ZTM.

Co ważne takie zaświadczenie, uprawniające do przejazdów bezpłatnych będzie można otrzymać maksymalnie w terminie 7 dni od dnia przekroczenia granicy ukraińskiej z dowolnym państwem i będzie ono ważne przez okres 14 dni od daty jego wystawienia.


Uchodźcy będą też mogli skorzystać z biletu specjalnego socjalnego w cenie 1 zł na 30 dni. Przysługuje on uchodźcom, którzy otrzymają jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy.

Podstawą zapisania uprawnienia i zakupu biletu w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM Poznań będzie okazanie stosownego zaświadczenia z Poznańskiego Centrum Świadczeń (wydanego 23 czerwca br. lub później).


Osoby, które przekroczyły granicę ukraińską z dowolnym państwem w dniu 24 lutego br. lub później i mają nadany PESEL ze statusem UKR będą mogły kupić Bilet Metropolitalny, przy czym termin jego ważności nie może przekroczyć 30 września br. Bilet Metropolitalny to promocyjna wersja najbardziej popularnego biletu okresowego, który można kupić na imienną kartę PEKA.


Do dyspozycji będzie też Bilet Metropolitalny z ulgą z terminem ważności do 30 września br. Dzieci i młodzież uczącą się w poznańskich i podpoznańskich szkołach (do ukończenia 23. roku życia), które przekroczyły granicę ukraińską z dowolnym państwem w dniu 24 lutego br. lub później i mają nadany nr PESEL ze statusem UKR będą mogły korzystać z Biletu Metropolitalnego z ulgą, przy czym termin jego ważności nie może przekroczyć 30 września br. Bilet Metropolitalny z ulgą to promocyjny, ulgowy bilet okresowy zapisywany na imiennej karcie PEKA - tłumaczy Trzebiatowski. Dzieci, które zostały przyjęte do poznańskich szkół podstawowych będą mogły korzystać z biletów specjalnych dla uczniów szkół podstawowych na karcie PEKA na podstawie legitymacji szkolnej - dodaje. Ponadto uchodźcom przysługiwać będzie część uprawnień ogólnych, m. in. bezpłatne przejazdy dla osób powyżej 70 roku życia i bilety specjalne dla uczniów szkół podstawowych


Autor: j


[ze strony internetowej epoznan]

Comentários


bottom of page