top of page
  • sokwoj1

TE NUMERY MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ...

Zaktualizowano: 30 cze 2021


ALARMY:

Zagrożenie zdrowia, życia lub mienia:

· 112

Pogotowie Ratunkowe:

· 999;

Straż Pożarna:

· 998;

Policja:

· 997;

Straż Miejska:

· 986.

USTERKI:

Pogotowie wodno-kanalizacyjne, uszkodzenia studzienek kanalizacji deszczowej:

  • 994;

Pogotowie ciepłownicze:

  • 993;

Pogotowie gazowe:

  • 992;

Pogotowie energetyczne:

  • 991;

Usterki studzienek kablowych:

  • Netia – 801 802 803, 22 711 11 11, 793 800 300;

  • Orange – 510 100 100;

Awarie sygnalizacji świetlnej i zniszczenia znaków drogowych, uszkodzenia pasa drogowego i tabliczek z nazwami ulic, uszkodzenia nawierzchni drogowej:

  • 61 661 44 02, 61 661 44 46;

Zimowe utrzymanie ulic administrowanych przez ZDM:

  • 61 647 72 31;


​Wszystkie zgłoszenia do ZDM można również kierować pod adres email:

zgloszenia@zdm.poznan.pl

bottom of page