top of page
  • sokwoj1

WSPOMNIENIA O BRONISŁAWIE DIETLU (1878 – 1952) (lipiec-listopad 2020)


Inicjatorem tablicy pamiątkowej poświęconej Bronisławowi Dietlowi jest mecenas Rafał Szymkowiak, właściciel Kancelarii Prawnej PRAGMATIQ.

Kancelaria ta mieści się obecnie w willi przy ul. Grunwaldzkiej 107, która w przeszłości została wybudowana na Abisynii na krótko przed wybuchem II wojny światowej przez Bronisława Dietla.

Bronisław Dietl zamieszkał w niej z żoną Anielą z domu Znaniecka, polonistką oraz z dziećmi Barbarą i Jerzym. Aniela Znaniecka pochodziła z rodziny ziemiańskiej.

Bronisław Dietl ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był starostą w Inowrocławiu i prezydentem Torunia.

We wrześniu 1939 roku po wybuchu wojny odpowiedzialny był za niszczenie wrażliwych dokumentów w ewakuowanym Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Jego niezwykła odwaga uratowała wielu mieszkańców tego grodu przed represjami okupanta. Zasiadał też we władzach PCK. Koordynował pomoc medyczną i humanitarną dla ludności cywilnej.

Państwo Dietlowie, jak wszyscy mieszkańcy Abisynii, zostali wysiedleni przez Niemców ze swojego domu. Po wojnie powrócili na Grunwaldzką 107. Bronisław Dietl zmarł w 1952 r. i został pochowany na Cmentarzu Junikowskim.

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Bronisławowi Dietlowi odbyła się 1 października 2020 r. Na tę uroczystość przybyli potomkowie Bronisława Dietla: wnuk Tomasz Dietl, prof. fizyki Polskiej Akademii Nauk wraz z małżonką Marią Anielą i wnuczka Anna Dietl Zborowska, psycholog dziecięcy, oraz przyjaciele i znajomi rodziny Dietlów, koleżanki

i koledzy z lat szkolnych Tomasza i Anny, członkowie Stowarzyszenia Mieszkańców Abisynii i zaproszeni goście. Obecna była również cała załoga Kancelarii Prawnej z panią Romą na czele.

Uczestników tego wydarzenia powitał mecenas Rafał Szymkowiak oraz autor książki pt. „Abisynia”, redaktor Aleksander Przybylski.

W imieniu rodziny głos zabrał prof. Tomasz Dietl.

Po części oficjalnej odbywającej się na wolnym powietrzu w przepięknie prowadzonym ogrodzie, uczestnicy przeszli do budynku Kancelarii Prawnej, który w przeszłości był siedzibą rodziny Dietlów. Rozmowom w kuluarach nie było końca. Cała uroczystość przebiegała w bardzo miłej

i serdecznej atmosferze.

Opracowała

Maria Teresa Korpal

Radna Osiedla Grunwald Południe


[Informator Osiedlowy nr 93]

תגובות


bottom of page