top of page
  • sokwoj1

ZIELEŃ 2020 (styczeń-czerwiec 2020)Zielony Grunwald był dla Naszego Grunwaldu zawsze bardzo ważny. Dlatego w pierwszym przygotowanym przez nas budżecie Rady Osiedla zwiększyliśmy 10 krotnie wydatki na zieleń przyuliczną przeznaczając na nią 100 tys.

Nasze podejście zmobilizowało też ZDM do wsparcia osiedla własnymi środkami i zobaczyliśmy w ubiegłym roku nowe nasadzenia na Chociszewskiego przed Szkołą Podstawową 90 na zniszczonym poboczu, na Palacza przy okazji remontu ulicy, ale także nowe drzewa na odcinku od Pogodnej do Arciszewskiego, czy odnowione klomby zieleni na Ściegiennego przy Promienistej uzupełniające nasadzenia po drugiej stronie sfinansowane przez radę osiedla poprzedniej kadencji.

Co zazieleni się nam w 2020 roku?

Już się zielenić zaczęło! 30 tys. PLN wydatkowaliśmy na odnowienie alei lipowej na ulicy Listopadowej. Przy okazji wymiany nieszczelnych instalacji gazowych wymieniona została gleba w wielu punktach i odnowione trawniki oraz nasadzone nowe drzewa.

Kolejne ok. 30 tys. PLN wydamy na odnowienie trawników i nasadzenia na Jugosłowiańskiej. Przygotowano duży projekt odnowy zieleni na tej ulicy, ale jego wartość to ponad 700 tys. Zaczynamy więc małymi krokami. W tym roku zrewaloryzowana zostanie zieleń przyuliczna na niemal 200 m od Babimojskiej do posesji nr 18. Dzisiaj mieszkańcy Os. Kopernika idą tamtędy na tramwaj chodnikiem zalewanym wodą i błotem z jezdni. Powstanie tam trawa i nasadzenia, które w dni upalne wchłoną wodę spływającą z jezdni, osłonią od chlapiących pojazdów i zapewnią przyjemny spacer na tym odcinku.

Trzecim odcinkiem, na który wydatkujemy ok. 30 tys. Będzie odnowienie zdegradowanego pobocza ulicy Słonecznej od Grunwaldzkiej do Grochowskiej. Odnowione zostaną pobocza zajechane przez samochody, wymieniona zostanie gleba, by cokolwiek mogło tam urosnąć, oraz na całym odcinku uzupełnione zostaną nasadzenia lip, by tak jak na Listopadowej odtworzyć aleję drzew.

Za pozostałe 10 tys. wykonamy punktowe naprawy zdegradowanej zieleni przyulicznej, głównie sadząc nowe drzewa.

Wskazaliśmy ZDM ok. 15 lokalizacji i w momencie składu tego wydania trwają jeszcze ustalenia dokładnych lokalizacji.

Poinformujemy w następnych wydaniach.

W przygotowywanym budżecie na 2021 rok będę przekonywał radnych do kolejnych, dużych inwestycji w zieleń przyuliczną na Grunwaldzie.

Włodzimierz Nowak


[Informator Osiedlowy nr 91-92]

Comments


bottom of page