top of page
  • sokwoj1

ZNAMY BUDŻET OSIEDLA NA PRZYSZŁY ROK (lipiec-listopad 2020)29 lipca przyjęliśmy budżet na 2021 rok. Budżet to zawsze najważniejszy dokument dla mieszkańca - pozwala nam, obywatelom trzymać za słowo i sprawdzać tych z naszych sąsiadów, którzy stanęli do wyborów, by prowadzić nasze wspólne sprawy.

Budżet na 2021 w pewnym stopniu wymagał uproszczeń, jak ubiegłoroczny.

Trzeba uczciwie powiedzieć, że podobnie jak w ubiegłym roku rolę odgrywał czas – w ubiegłym roku zaprzysiężenie 3 miesiące przed uchwaleniem, a w tym roku epidemia, która skomplikowała pracę urzędu, który w o połowę krótszym czasie musiał przygotować ile mógł dla wszystkich wydziałów.

I nie wszystkie nasze propozycje zostały przygotowane. Z tego wynika skupienie na celach relatywnie prostych do wyceny.

Natomiast mimo komplikacji mamy nadzieję, że widoczna z samej struktury wydatków budżetowych będzie dla Państwa troska o priorytety

jakie postawiliśmy sobie startując w wyborach, czyli skupienie działań na:

1. naprawach chodników

2. bezpieczeństwie na ulicach,

3. zazielenianiu na powrót Grunwaldu,

4. zwiększaniu integracji mieszkańców.

Struktura budżetu

Rady osiedli dysponują środkami własnymi i środkami powierzonymi przez dwie jednostki miejskie – Zarząd Dróg Miejskich na remonty chodników i Wydział Oświaty na remonty utrzymaniowe szkół i przedszkoli.

Środki własne to pieniądze w budżecie miasta naliczane wg powierzchni, liczby ludności i wartości podatku od nieruchomości, które rady osiedli dysponują na dowolne cele zgodne ze statutami osiedli, jak też mogą dofinansować nimi wcześniej wspomniane zadania ZDM albo wydziału oświaty.

Tak też uczyniliśmy w sierpniu 2019 uchwalając budżet na 2020 rok.

Aż 277 tys. PLN, czyli 34% budżetu na rok 2020 przeznaczyliśmy na remonty chodników co razem z 172 tys. PLN środków powierzonych przez ZDM

na remonty chodników dało łączną kwotę 449 tys. PLN na chodniki.

Za pieniądze te wkrótce rozpoczną się remonty skweru na Senatorskiej przy Kasztelańskiej wg projektu Stowarzyszenia Abisynia oraz remonty chodników na ulicach Świetlanej, Listopadowej i Olszynka po stronach wschodnich między Palacza i Ściegiennego.

W 2021 roku dysponujemy sporo mniejszymi środkami niż we wcześniejszych latach, co wiąże się ze zmianami w podatku PIT jesienią (podatek PIT to największe źródło dochodów własnych miast i gmin), ze zwiększonymi wydatkami związanymi ze zmianami w oświacie,

oraz z mniejszymi wpływami wskutek COVID_19.

W 2021 roku dysponujemy 724 tys PLN środków własnych zamiast 800,5 tys w 2020 r.

Dodatkowo dysponujemy środkami powierzonymi na placówki oświatowe w wysokości 429 tys PLN

i na remonty chodników jedynie 23 tys PLN:

1. Środki powierzone na placówki oświatowe zostały rozdysponowane wg głosów ze szkół

i przedszkoli, które zebrał wydział oświaty, a zarząd osiedla uznał za celowe i przyjął propozycję.

2. Środki powierzone na remonty chodników zostały w tym roku bardzo silnie okrojone w ramach szukania oszczędności.

To duża strata dla nas, gdyż od 2011 roku zasiadając w radzie jako mniejszościowa grupa radnych Nasz Grunwald postawiliśmy nacisk na remonty naszych pamiętających połowę XX wieku chodników, z których część jest w nieakceptowalnym stanie.

3. Środki własne wydamy na:

• 52 % chodniki, naprawa i przebudowa

• 16 % bezpieczeństwo drogowe

• 14 % nasadzenia zieleni

• 9,5 % wsparcie społeczne

• 5,5 % aktywizację mieszkańców i wydarzenia kulturalne

• 1,4 % komunikację społeczną

• 1,1 % diety

Wsparcie społeczne 9,5% budżetu

Od lat rada osiedla wspiera organizacje charytatywne.

Choć pojawiają się wątpliwości co do zgodności ze statutem takiego wsparcia, który wymaga działania wprost na rzecz mieszkańców osiedla, a nie działalności o charakterze ogólnomiejskim, to w naszym drugim budżecie postanowiliśmy o częściowym tylko zmniejszeniu wsparcia organizacji nawykłych do wsparcia ze strony rady osiedla – spadek z 10,9 do 9,5%.

Chodniki 52% budżetu

Od kiedy radni Naszego Grunwaldu jako grupa mniejszościowa znana sąsiadom z akcji podpisowej i petycji “Stwórzmy Osiedle Stary Grunwald” zasiedli w radzie, to stan chodników stał się najważniejszą pozycją budżetu osiedla.

Choć przed nami jeszcze lata prac nad stanem chodników, to od tej pory nastąpiło wiele zmian i wydaliśmy wiele milionów złotych naszych wspólnych podatków na ich poprawę.

Mamy nadzieję, że stopniowo widać poprawę na zapomnianym jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku Grunwaldzie.

Prócz 377 tys. PLN zapisanych w budżecie na remonty chodników, do puli dojdą jeszcze 23 tys PLN ze środków powierzonych ZDM na remonty chodników wspomniane w powyższym zestawieniu.

Niestety jak opisano wyżej w drugim akapicie o Strukturze Budżetu, w tym roku środki powierzone zostały przez ZDM zredukowane ze 181 do 23 tys PLN nad czym ubolewamy.

Które chodniki zostaną za te środki wyremontowane, w momencie redagowania wydania gazety nie zostało jeszcze ustalone.

Natomiast przy naszych decyzjach kierujemy się tzw. Rankingiem Chodników stworzonym w 2014 r. przez radnych pod redakcją radnego Wojciecha Sokołowskiego, który ranking ten stale aktualizuje.

Na jego czele (iloczyn stopnia zniszczenia i długości) są ulice Kasztelańska, Ściegiennego na końcu od ulicy Grunwaldzkiej i Grunwaldzka między Marszałkowską i Drzewieckiego.

Na pewno realizowany będzie długo wyczekiwany chodnik na ulicy Ściegiennego od Grunwaldzkiej, na którego remont potrzebny był projekt.

W tym roku wydaliśmy na niego 80 tys PLN.

Takie projekty potrzebne są na remont każdego chodnika na ulicy zadrzewionej.

Kiedyś takie ulice nie były inwentaryzowane. Trzeba nadrabiać zaległości.

W przyszłym roku zarezerwowaliśmy 200 tys. PLN już na rozpoczęcie remontu i staramy się o powiększenie tej puli przez radnych miejskich z budżetu miasta.

Trwa projektowanie ulicy Kasztelańskiej, na której docelowo powstanie strefa zamieszkania z pierwszeństwem pieszych w jezdni i chodniki nie będą potrzebne.

Staramy się też o środki miejskie na remont chodnika na Grunwaldzkiej, a przynajmniej doraźny remont odtworzeniowy.

Proszę trzymać kciuki. Natomiast chodnika na Grunwaldzkiej my sfinansować nie możemy, gdyż zgodnie z regułami finansowania inwestycji Miasta Poznania, rady osiedli nie mają kompetencji do remontów na ulicach klasy głównej.

Wykonane w 2019 roku remonty chodników na ulicy Ściegiennego od Promienistej do Pogodnej, to remont z pieniędzy rady miasta, a na Grochowskiej to remont rady osiedla, ale ulica Grochowska (choć wygląda) nie jest ulicą klasy głównej, lecz zbiorczą.

Decyzja o wyborze dalszych chodników do remontu powinna zapaść na październikowej sesji w wyniku spaceru radnych po pozostałych najgorszych odcinkach ulic.

Będziemy informowali na naszym profilu na Facebooku.

Nasadzenia zieleni przyulicznej 14% budżetu

Zieleń na naszych ulicach to kluczowy czynnik jakości zamieszkania i wyróżnik Grunwaldu.

Dlatego wstydem jest, że mamy na Grunwaldzie ulice o zniszczonej zieleni oraz 35 na 63 ulice całkowicie zieleni pozbawione i nie wszędzie drzewa w ogrodach nadrabiają te braki.

W tym roku zaczęliśmy rozpędzanie zazieleniania osiedla.

Ilość pieniędzy na zieleń wzrosła 10 krotnie wobec poprzednich lat!

W samym tym roku już zostały nasadzone drzewa na Palacza w nieremontowanej części, na Listopadowej.

Posadzone też zostaną drzewa na:

- Jugosłowiańskiej między Keplera a Grunwaldzką wzdłuż dojścia na przystanek tramwajowy,

- Słonecznej między Grochowską i Grunwaldzką,

- Promienistej między Grochowską i Belwederską,

- Marszałkowskiej przy sklepie,

- skrzyżowaniu Junacka/Podchorążych,

- Grochowskiej między Rycerską i Marcelińską,

- przy Promienistej 14,

- przy Promienistej 132,

- przy Rycerskiej 12-24,

- Palacza 77.

W roku 2020 skupiliśmy się na miejscach, gdzie nasadzenia zieleni wymagają wymiany gleby i rekultywacji zieleni istniejącej.

Na rok 2021 chcemy kontynuować odnowę zieleni w ten sposób, ale i też zacząć zadrzewiać ulice pozbawione drzew.

Dosyć często spotykaną metodą w krajach Beneluksu, germańskich i skandynawskich jest sadzenie drzew na ulicach lokalnych w jezdni. Wycięty kawałek asfaltu w miejscu pozbawionym sieci podziemnych staje się z jednej strony misą dla nowego drzewa, a z drugiej strony

jedną z przeszkód na jezdni pomagającą przytamować nasze temperamenty za wolantem.

O możliwościach i planach będziemy informowali w pierwszym półroczu.

Komunikacja społeczna 1,4% budżetu

W wyborach do rad osiedli wzięło ostatnio udział niemal 10% z Państwa. To wzrost, ale to wciąż niedużo.

Dlatego będziemy Państwa intensywniej informowali o naszej działalności.

Uruchomiliśmy profil Facebook “Osiedle Grunwald Południe w Poznaniu”.

Zainstalowaliśmy 5 tablic informacyjnych osiedla, które w połowie października zostaną nam przekazane.

Pod koniec roku otrzymają Państwo ulotkami informacje o różnych działaniach lokalnych.

W przyszłym roku zwiększymy nakład gazety Informator Osiedlowy, która pozostanie kwartalnikiem, ale dzisiaj dociera tylko do 2,5 tysiąca z Państwa.

Rada osiedla nie jest odległym tworem, lecz to grupa Państwa sąsiadów, którzy w swym wolnym czasie, społecznie starają się zmieniać nasze otoczenie wg swoich poglądów, deklaracji uczynionych publicznie.

Zabiegaliśmy o Państwa zaufanie i poparcie, by po wielu latach udało się nam z grupy “Nasz Grunwald” uzyskać przed rokiem większość mandatów w radzie osiedla.

Byśmy mogli Państwa dobrze reprezentować, kluczowe jest też Państwa zaangażowanie, przepływy informacji, krytyka albo pochwały, to niezbędne impulsy do działania.

Bezpieczeństwo na ulicach 16% budżetu

Uspokojenie ruchu ulicznego i złagodzenie pieszym przechodzenia przez jezdnię przy dużej liczbie samochodów, było od zorganizowania się w 2011 roku naszym drugim priorytetem.

W końcu dzięki budżetowi obywatelskiemu PBO Bezpieczna Droga do Szkoły udało mi się umiejscowić więcej urządzeń bezpieczeństwa ruchu, niż przez te wszystkie lata szarpania środków z rady osiedla.

W PBO w 2019 roku wygrał projekt “Rowerowy Grunwald. Przyjazne i bezpieczne ulice”, którego autorami są radny Tadeusz Mirski i moja osoba.

W jego ramach w 2021-22 roku powstaną progi zwalniające na Płowieckiej, Palacza przy przejściu koło Pogodnej, Podchorążych, Pogodnej, Słonecznej przy skrzyżowaniu ze Ściegiennego, Sowińskiego, Trybunalskiej, oraz azyle na przejściach na Pogodnej przy Palacza i Taczanowskiego przy Podchorążych.

Ale i my w Radzie Osiedla nie próżnujemy i przygotowujemy działania na przyszły rok.

W 2021 roku zostaną zainstalowane progi zwalniające w czterech miejscach, na ulicach Rumuńskiej, Podkomorskiej, Promienistej i Rembertowskiej.

Na Rembertowskiej także powstanie azyl na przejściu dla pieszych przy bardzo długim i uczęszczanym skrzyżowaniu przy Raszyńskiej.

Na narożniku Orężnej i Promienistej stanie lustro ułatwiające włączenie się z uliczki o złej widoczności.

Na wielu ulicach staną kolejne słupki porządkujące sposób parkowania niesfornych zmotoryzowanych. Niestety w bardzo wielu miejscach kierujący zabierają przestrzeń pieszym i trzeba “zdobić” nasze ulice słupkami. W tym i w przyszłym roku wydamy na ten cel odpowiednio 10 i 20 tys PLN.

Natomiast największym wydatkiem z tej kategorii będzie wdrożenie zupełnie nowej organizacji ruchu w enklawie Powstańcza.

Strefa 30 powstanie między ulicami Palacza-Promienistą-Taczanowskiego-Jugosłowiańską-Grunwaldzką.

Będzie ona oznaczała uspokojenie i uporządkowanie ruchu, wprowadzenie sieci ulic jednokierunkowych z wyłączeniem Ściegiennego i Racławickiej, sprowadzenie parkowania pojazdów na jezdnie, utrudnienie przejazdu przez kwartał tranzytem, równorzędne skrzyżowania.

Powinno to zmniejszyć dzisiaj obserwowane szybkie przejazdy przez ulice kwartału, którego szachownica ulic do tego zachęca i poprawić zdecydowanie warunki poruszania się pieszych. Mieszkańców poinformujemy z wyprzedzeniem.

Na wdrożenie przeznaczamy 45 tys. PLN.

Diety 1,2% budżetu

“Nasz Grunwald” od początku obecności w radzie jako grupa uznawaliśmy, że aktywność społeczna winna być społeczna.

Nie popieraliśmy rytmu przyznawania diet, choć są one zgodnie z ustrojem poznańskich jednostek pomocniczych możliwe i rady osiedli mają limity dochodzące do 30 tys PLN rocznie.

Dlatego inaczej niż większość osiedli nie motywujemy się dietami i uchwaliliśmy, że diety są przyznawane w przypadku poniesienia wymiernych kosztów na rzecz działania dla rady osiedla albo podjęcia innej niż wynikającej ze stanowisk działalności organizacyjnej dla pracy rady.

Diety nie będą przyznawane z racji pełnionych funkcji.

W ubiegłym roku diety zostały przyznane z racji organizacji i poniesienia kosztów organizacji spotkania rozdania nagród w konkursie Zielony Poznań oraz dla pokrycia kosztów zakupu roll-upu rady osiedla na wydarzenia, w których będziemy brali udział.

W tym roku dieta została przyznana za działanie organizacyjno-sekretaryjne kosztujące wiele czasu i wymagające regularności.

Potrzebę roll-upu odczuliśmy podczas zbiórki podpisów pod petycją w sprawie przywrócenia funkcjonowania pływalni Olimpia jesienią 2019.

Bez niego było nam bardzo trudno przykuć uwagę przechodniów.

Po zatrzymaniu Państwa i wyjaśnieniu sprawy w jakiej występowaliśmy, uzyskiwaliśmy niemal 100% wsparcie. I cieszy decyzja miasta o powrocie do remontu pływalni Olimpia.

Wszak po to staraliśmy się o przekazanie przez policję i wojewodę obiektu pływalni Miastu.

Aktywizacja mieszkańców i organizacja wydarzeń kulturalnych 5,5% budżetu

W tym roku niestety ze względu na sytuację epidemiologiczną zadania zaplanowane zostały odwołane i środki przeznaczone na przygotowywane nasadzenia drzew (pierwotną listę zwiększono o Rycerską 12-24).

Na przyszły rok jednak mamy nadzieję zaktywizować Państwa w naszych fyrtlach.

Planowanie działania dopiero przed nami.

Podsumowanie

Przypomnijmy, że radni z Nasz Grunwald startując w wyborach jasno stawiali główne kierunki działania:

- Zielony Grunwald - nowe drzewa i ochrona istniejących, odnowione skwery, porządek i walka ze smogiem na lokalnym podwórzu,

- Równe chodniki, bezpieczne ulice - wygoda i bezpieczeństwo pieszych na ulicach, remonty chodników, uspokajanie ruchu, ulice dostosowane do pieszych.

- Potencjał mieszkańców - wsparcie osiedlowych inicjatyw, transparentność działania, wychodzenie w interakcje z mieszkańcami.

Liczymy, że nasze deklaracje widać w działaniu.

A najważniejszą miarą działania w polityce, nawet w naszej mikroskali, są budżety.

To one mówią o priorytetach.

Włodzimierz Nowak


[Informator Osiedlowy nr 93]

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

XXI SESJA RADY OSIEDLA GRUNWALD POŁUDNIE

8 grudnia 2021 r. o godzinie 18:00 odbędzie się, w trybie zdalnym, XXI sesja Rady Osiedla Grunwald Południe. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 2. Wystąpie

Comments


bottom of page